Vous êtes ici

De bittervoorn

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn vissen niet beschermd. De bittervoorn, die aangetroffen wordt in de vijvers van de Vallei van de Woluwe en in het Zoniënwoud, vormt daarop evenwel een uitzondering. Deze vissoort is namelijk opgenomen in bijlage II van de Europese "Habitat"-richtlijn, die aan deze vis een bijzonder beschermingsstatuut verleent.

De bittervoorn meet 5 tot 10 cm en is één van de kleinste Cypriniden van Europa. Hij leeft gemiddeld 2 tot 3 jaar en onderscheidt zich door een hoog lichaam en platte zijden die bedekt zijn met grote grijze/donkergroene schubben.
Deze kleine vis, die leeft in stilstaand of langzaam stromend water, wordt steeds zeldzamer in België. In Brussel en elders omvat de bescherming van de bittervoorn verschillende maatregelen zoals:

  • de verbetering van de chemische kwaliteit van de wateren. Als die verandert, verminderen de prooien van de bittervoorn, of verdwijnen die zelfs;
  • de bescherming van zijn habitat, met name greppels, dode armen van waterlopen en vijvers … ;
  • de bescherming van de zoetwatermosselen (zwanenmossels) die noodzakelijk zijn voor de reproductie van de bittervoorn. Door gebruik te maken van een lange legbuis legt het vrouwtje haar eitjes namelijk in de mantelholte van de mossel. Om de eitjes te bevruchten verspreidt het mannetje zijn hom in de omgeving van de mossel. De eitjes ontwikkelen zich in de holte van de mossel totdat die door de jonge visjes wordt verlaten.

Tijdens de monsternemingen die werden uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de biologische kwaliteit van de Brusselse waterlopen (in 2004 en 2007) was de bittervoorn goed vertegenwoordigd in de monsters die in de Woluwe werden genomen, meer bepaald in de lange vijver van het park van Woluwe en ter hoogte van het Hof ter Musschen.

Opgelet: het is verboden om op bittervoorn te vissen in het Brussels Gewest!

Date de mise à jour: 13/08/2021