Vous êtes ici

Bouwaanvraag ingediend vanaf 01/07/2017

U vindt alle informatie in het Vademecum EPB-werkzaamheden Eisen en Procedure - versie 2020 (periodes 7/2017, 2018 en vanaf 2019) online formaat en pdf-formaat.

Hieronder vindt u in grote lijnen een presentatie van het Vademecum met links naar het online formaat.

Vooraleer te bepalen aan welke EPB-eisen u dient te voldoen, is het noodzakelijk te weten welke EPB-eenheden aanwezig zijn in uw project alsook hun EPB-bestemming en hun EPB-aard van de werken

Welke zijn de EPB-bestemmingen?

Welke zijn de EPB-aarden van de werken?

Welke zijn de EPB-eisen die elke EPB-eenheid van uw project dient te respecteren?

De EPB-eisen die van toepassing zijn op elke EPB eenheid zijn verzameld in de « Samenvattende tabellen per bestemming en per aard van de werken » van het Vademecum EPB-werkzaamheden Eisen en Procedure – versie 2020 (periodes 7/2017, 2018 en vanaf 2019).

Wat is de te volgen EPB-procedure?

De te volgen procedure is beschreven in deel 7 « EPB-procedure (handelingen en documenten) » van het Vademecum EPB-werkzaamheden Eisen en Procedure – versie 2020 (periodes 7/2017, 2018 en vanaf 2019).

De belangrijkste stappen zijn:

Welke zijn de uitzonderingen waarbij de EPB-regelgeving niet van toepassing is?

De uitzonderingen waarbij de EPB-regelgeving niet van toepassing is worden beschreven in deel 2 « Toepassingsbeleid » van het Vademecum EPB-werkzaamheden Eisen en Procedure – versie 2020 (periodes 7/2017, 2018 en vanaf 2019). Ze worden eveneens hieronder opgenomen.

De EPB-regelgeving is niet van toepassing voor:

  1. lokalen gebruikt als erkende plaatsen voor erediensten en zedenleer.
  2. vanaf 2019 zijn het niet meer de lokalen maar wel de EPB-eenheden “Andere” bestemd voor landbouw-, industriële of artisanale activiteiten of bestemd voor opslag, bewaring, wanneer deze EPB-eenheden een lage energiebehoefte hebben.
  3. vanaf 2019 vormen rouwcentra niet langer een uitzondering, in overeenstemming met de Europese richtlijn.
  4. alleenstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50 m², tenzij ze een EPB-eenheid bevatten die als Wooneenheid wordt bestemd.
  5. voorlopige constructies vergund voor een gebruiksduur van twee jaar of minder.
  6. residentiële gebouwen die worden gebruikt of zijn bestemd om voor minder dan vier maanden per jaar buiten de winterperiode te worden gebruikt.

Welke zijn de te gebruiken formulieren?

Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning zonder architect, gelieve de formulieren « zonder architect » in te vullen. In de andere gevallen worden de formulieren gegenereerd door de EPB-software.

Date de mise à jour: 03/06/2022