Vous êtes ici

Algemene voorwaarden

 • Dieren mogen niet op krediet worden verkocht.
 • Het is verboden om zonder de goedkeuring van een ouder of een voogd een dier aan kinderen van minder dan 16 jaar te verkopen;
 • Het is verboden publiciteit te voeren, ook advertenties te plaatsen, met als doel soorten die niet op de positieve lijst voorkomen te verhandelen (art. 3Bis, §1);
 • Het is verboden publiciteit te voeren, ook advertenties te plaatsen, met als doel honden en katten te verhandelen, behalve als het advertenties betreft die in gespecialiseerde bladen worden gepubliceerd of als de publiciteit wordt gevoerd door personen die in het bezit zijn van een erkende inrichting;
 • Het is verboden honden en katten op markten, beurzen, salons en tentoonstellingen te verhandelen. Honden en katten mogen enkel door kwekers worden verkocht. Honden mogen in België slechts verhandeld worden als ze geïdentificeerd en geregistreerd zijn (bij Dog ID);
 • Een hond of een kat mag alleen maar in de handelsruimte of in de aanhorigheden van dierenhandelszaken (reptielen, knaagdieren, ...) gehouden of tentoongesteld worden als deze inrichtingen als tussenpersoon in de verhandeling van honden en katten kunnen dienen;

Het is verboden dieren te verhandelen:

 • Met duidelijke ziektesymptomen;
 • Die frauduleus geïmporteerd of illegaal vastgehouden worden;
 • Van niet-gespeende of vroegtijdig gezoogde zoogdieren;
 • Die een niet toegestane amputatie hebben ondergaan;
 • Zwerf-, verloren gelopen of achtergelaten katten.

Het is verboden honden en katten te verhandelen:

 • Die jonger zijn dan 7 weken;
 • Die niet werden geïdentificeerd en geregistreerd;
 • Zonder een identificatie- en registratiedocument.
Date de mise à jour: 28/09/2020