Vous êtes ici

Kwaliteitbeheersysteem (KBS) (professionnels)

In welk geval moet u een kwaliteitbeheersysteem opmaken ?

U bent erkend of geregistreerd als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of een uitbater van een inrichting voor het inzamelen of verwerken van afvalstoffen gesitueerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? In dit geval moet u een kwaliteitbeheersysteem opmaken (KBS).

Er bestaan twee verschillende lijsten met elementen die moeten voorkomen in het KBS naargelang u inzamelaar, handelaar en makelaar of uitbater van een inrichting voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen.  Gelieve de juiste lijst te nemen volgens uw profiel.  

Indien u over een ander kwaliteitsbeheersysteem geldig in een ander gewest of land beschikt, moet u bewijzen dat de verschillende elementen die moeten voorkomen in het Brusselse KBS opgenomen zijn in uw KBS. Om dit aan te tonen, gelieve de paragrafen, hoofdstukken of bijlagen van uw KBS te vergelijken met de hierboven vermelde lijsten en aan te duiden waar de elementen in uw systeem staan. 

Bovendien moet het kwaliteitsbeheersysteem rekening houden en verwijzen naar de Brusselse geldende wetgeving.

Waarom moet een kwaliteitbeheersysteem opgesteld worden?

Het doel van het kwaliteitsbeheersysteem is om ervoor te zorgen dat de betrokken actor de wettelijke en technische verplichtingen, waaraan hij wordt onderworpen, kent en naleeft. Het kwaliteitsbeheersysteem is gebaseerd op de principes van de risicoanalyse, het integraal ketenbeheer, de traceerbaarheid en de zelfcontrole. Het gaat om een instrument dat zich richt op de werking van de beheerder met het oog op de naleving van de wettelijke voorschriften. 

Wat moet u doen met het kwaliteitbeheersysteem ?

In beide gevallen moet u het KBS ter beschikking stellen van het personeel, in elke vestiging die bij de activiteit is betrokken. Daarnaast moet u het KBS steeds ter beschikking stellen van de ambtenaren belast met het toezicht volgens het inspectiewetboek. 

In het geval van erkende inzamelaars, handelaars of makelaars van gevaarlijke afvalstoffen en voor de uitbaters van een inrichting voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen moet u dit KBS eveneens toevoegen aan het aanvraagformulier voor de erkenning of de milieuvergunning. 

Date de mise à jour: 28/09/2020

Contact: 

Voor iedere informatieaanvraag kan u ons contactformulier gebruiken.