Vous êtes ici

Regels inzake afvalbeheer: wat verandert er in Brussel? (professionnels)

Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX) biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een wettelijk kader aan om over te schakelen op een circulaire economie, door de administratieve rompslomp te verminderen en de selectieve ophaling en het hergebruik van afvalstoffen te stimuleren. 

Het brengt een codificatie van de uitvoeringsregels inzake het beheer van afvalstoffen op gang door 11 bestaande besluiten (zie bijgevoegde lijst in bijlage van de onderstaande infofiche) op te heffen.  

Timing?

De hervorming treedt in werking op 23 januari 2017 met uitzondering van :

 • het verbod op het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik dat in werking treedt vanaf 1 september 2017 voor de kassazakjes en vanaf 1 september 2018 voor de overige plastic zakjes bestemd voor het verpakken van koopwaren;
 • de bepalingen betreffende het rapporteren van afvalstoffen die in werking treden op 1 januari 2018.

Voor wie?

De bepalingen van Brudalex beogen 4 doelgroepen:

 • de afvalbeheeroperatoren, dit zijn de bedrijven waarvan de professionele activiteit bestaat uit afvalstoffenbeheer (vervoer, inzameling, verwerking, enz.);
 • de producenten van producten;
 • de kleinhandelaars;
 • de producenten van niet-huishoudelijke afvalstoffen (bedrijven, overheidsinstellingen, vzw’s, enz.). 

Inhoud?

Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

 • het verbod op het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik (d.w.z. niet-herbruikbare zakken) dat in werking treedt vanaf 1 september 2017 voor de kassazakjes en vanaf 1 september 2018 voor de overige plastic zakjes bestemd voor het verpakken van koopwaren. Het verbod is van toepassing op alle kleinhandelaars, d.w.z. op alle verkooppunten voor het publiek, ongeacht hun oppervlakte en ongeacht of ze gespecialiseerd of overdekt zijn. Een ministerieel besluit dat binnenkort zal worden goedgekeurd zal deze verplichting verduidelijken. Een specifieke communicatie en begeleidende maatregelen zullen worden georganiseerd;
 • hervorming van de regels inzake de traceerbaarheid, het register en het rapporteren van afvalstoffen; 
 • hervorming van de regels inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
 • wijziging van de regels voor het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgedankte voertuigen, vervallen geneesmiddelen en voedingsoliën en -vetten;
 • hervorming van de algemene regels inzake afvalstoffenbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vervoer en inzameling van afvalstoffen, inrichtingen voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen op het gewestelijk grondgebied, ...);
 • introductie van het begrip “inrichtingen die afvalstoffen inzamelen als nevenactiviteit” om selectieve inzameling in het Gewest te bevorderen;
 • ontwikkeling van regels inzake einde afvalfase;
 • wijziging van de lijst van de ingedeelde inrichtingen

Meer info

Leefmilieu Brussel heeft op donderdag 30 maart 2017 in de voormiddag een informatiesessie georganiseerd in zijn lokalen. 
U kan de presentaties hieronder terugvinden.
Date de mise à jour: 03/10/2017
Contact: 

Voor vragen over de regels inzake afvalstoffenbeheer en milieuvergunningen:

permit@leefmilieu.brussels

Voor vragen over traceerbaarheid, het register en het rapporteren van afvalstoffen:

inspection-inspectie@leefmilieu.brusssels

Voor andere vragen over de hervorming:

rpaternostre@environnement.brussels