Vous êtes ici

Energieauditeur worden (professionnels)

Wil u energieauditeur voor grote verbruikers worden? In dat geval moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en door Leefmilieu Brussel worden erkend. Die erkenning is 5 jaar geldig.

Wie kan een erkenning als energieauditeur van de milieuvergunningen aanvragen?

U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die:

 • volledig onafhankelijk is van wie u doorlicht (om de onpartijdigheid van de audit te waarborgen) en
 • u voldoet aan volgende voorwaarden:

 

Als natuurlijke persoon

 

Als rechtspersoon

1

U haalde een diploma

1

U bent werkgever van een natuurlijke persoon met een diploma

 

 • architect
 • burgerlijk ingenieur-architect
 • burgerlijk ingenieur
 • industrieel ingenieur
 • bio-ingenieur
 • landbouwkundig ingenieur
 • bachelor bouwkunde optie gebouwen
 • hoger onderwijs ter dat een opleiding omvat rond de energieprestaties van gebouwen

of

U haalde een gelijkwaardig diploma in het buitenland

of

U bent werkgever van een natuurlijke persoon die een gelijkwaardig diploma haalde in het buitenland

Leefmilieu Brussel kan enkel een getuigschrift of diploma erkennen:

 • uit een andere lidstaat of
 • afgeleverd door een andere overheidsinstelling in een lidstaat

                              als gelijkwaardig aan de erkenning als energieauditeur van de milieuvergunningen.

of

U beschikt over een praktijkervaring van minimaal 3 jaar aangaande de energieprestaties van gebouwen

of

U bent werkgever van een natuurlijk persoon met een praktijkervaring van minimaal 3 jaar aangaande de energieprestaties van gebouwen

2

U beschikt over het nodige, degelijk onderhouden materiaal voor het uitvoeren van de essentiële metingen in het kader van een energieaudit.

3

U beschikt over de nodige informaticatools voor die opdracht.

4

U houdt zich aan de sociale en fiscale verplichtingen.

5

 • U bent niet uit uw burgerlijke of politieke rechten ontzet.

 

 

 

6

U registreert bij Leefmilieu Brussel elke aankomst en elk vertrek van de auditeur die u tewerkstelt.

Hoe een erkenning als energieauditeur van de milieuvergunningen aanvragen?

De erkenning als energieauditeur is 5 jaar geldig.

Regelgeving: artikels 71 tot 78 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen

Specifieke opleiding voor process audits of gemengde audits

De volgende opleidingen zijn gepland op vermeld op het inschrijvingsformulier.

Deze opleidingen worden georganiseerd onder de voorwaarde dat er een minimaal aantal deelnemers is.

Uw verplichtingen als energieauditeur van de milieuvergunningen

Als auditeur moet u:

 • volledig onafhankelijk zijn van de door u doorgelichte verbruiker, zodat de onpartijdigheid van de audit wordt gegarandeerd
 • de meest aangewezen auditmethode kiezen
 • kwalitatief werk afleveren binnen de kortst mogelijke tijd

Leefmilieu Brussel kan de erkenning van een auditeur die zijn of haar verplichtingen niet nakomt weer intrekken.

Date de mise à jour: 11/02/2020
Documents: 
 • Aanvraagformulier erkenning (.pdf)(.docx)
 • Procedure erkenningsaanvraag (.pdf)
 • Formulier van melding van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie (.pdf) (.docx)
 • Formulier tot vernieuwing van een erkenning (.pdf) (.doc)