Vous êtes ici

De visserij

De visvangst is een regionale bevoegdheid die geregeld wordt door artikelen 79 tot 81 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, en door het koninklijk besluit van 13 december 1954 houdende de uitvoering van de wet van 1954 op de riviervisserij. Een besluit dat de reglementaire kader betreffende de visvangst actualiseert is in voorbereiding.

Visvergunning

In de Brusselse kanalen en vijvers is vissen toegestaan indien men beschikt over een vergunning die werd toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De modaliteiten van die praktijk, zoals de vissoorten waarop mag worden gevist (eventueel met inbegrip van hun aantal en grootte), de toegestane visuitrusting, de openingsperioden voor de verschillende vissoorten… worden eveneens bepaald door het Gewest (zie “Handleiding voor de visser”, bij gebrek aan een besluit van de Regering). Voor het vissen in sommige vijvers moet die vergunning worden aangevuld met de toestemming van de houder van het visrecht, die een particulier of een rechtspersoon kan zijn (vb. een vismaatschappij (zie “lijst met contacten”)).

Hou er rekening mee dat visvangst een geregionaliseerde bevoegdheid is daarom dient de vergunning te worden gekocht in elk Gewest waar men wenst te vissen. Een vergunning van het Waals Gewest of van het Vlaams Gewest is bijgevolg niet geldig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en vice versa.

Om een Brusselse vergunning te verkrijgen, kan u zich wenden tot het dichtstbijzijnde Postkantoor (Bpost). Gelieve eerst contact op te nemen aangezien niet alle kantoren deze dienst aanbieden.

Waar vissen in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voornamelijk gevist op het Kanaal of in de vijvers (zie “kaart van hengelzones”). De populairste plekjes van het Kanaal bevinden zich tussen de sluis van Anderlecht en Drogenbos (niet minder dan 100m van sluizen), en tussen de Van Praet-brug en die van Vilvoorde.. Men kan er vissen op voorn, karper, snoek, zeelt of paling.

Leefmilieu Brussel heeft enkele jaren geleden het beheer van de vispopulaties in de gewestelijke vijvers overgenomen (in ket kader van de implementatie van zijn vijversbeheerplan). Te grote en onevenwichtige populaties (zowel qua soorten als leeftijdsstructuren) en tenminste gedeeltelijk samengesteld uit exotische soorten hebben bijgedragen aan de slechte ecologische kwaliteit van vijverwater.

Het visrecht op sommige gewestelijke vijvers wordt op de dag van vandaag slechts toegekend aan drie visserijverenigingen waarmee u contact kan opnemen voor meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van de sportvisserij in deze vijvers.

Het is ook mogelijk in verschillende gemeentelijke vijvers te vissen (zie “Lijst van contacten”).

Date de mise à jour: 02/08/2022