Vous êtes ici

De Energiepremies 2020

Het nieuwe regime is een verderzetting van de voorige Energiepremieregimes

Dit jaar vertonen de Energiepremies geen significante wijzigingen. Onze voorwaarden werden echter herzien om ze te vereenvoudigen en om de samenstelling van uw premieaanvraag(en) te vergemakkelijken?

Coronavirus COVID-19 : Leefmilieu Brussel en de dienst energiepremies nemen alle voorzorgen om de continuïteit van de behandeling van de premieaanvragen te garanderen. Betreft de indiening van nieuwe dossiers of van bijkomende informatie, willen wij u vragen om de volgende kanalen te verkiezen:
     - Per mail op het adres primes-premies@leefmilieu.brussels ;
     - Via het beveiligde online platform IRISbox (enkel voor nieuwe dossiers).

Op dit moment zal geen enkele nieuwe premieaanvraag of bijkomende informatie die met de post verstuurd werd, behandeld worden. Hun behandeling zal hernomen worden wanneer de inperkingsmaatregelen afgelopen zijn.

Om onze ondersteuning aan te bieden tijdens deze uitzonderlijke situatie zal, gedurende de inperkingsperiode, elk nieuw dossier waarvan de deadline voor introductie later is dan 15/03/2020, deze deadline worden verlengd met 2 maanden.

Evenzo, zal, gedurende de inperkingsperiode, voor elk dossier waarvoor bijkomende informatie gevraagd werd waarvan de indieningstermijn later is dan 15/03/2020 de deadline om deze bijkomende informatie te verschaffen verlengd worden met 2 maanden extra.

Wat betreft de betalingen van reeds goedgekeurde premiedossiers, hebben we een vertraging van enkele weken. We doen er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Wat zijn de nieuwigheden ?

  • Zowel de algemene voorwaarden als het premieaanvraagformulier werden vereenvoudigd;
  • Het indienen van een premieaanvraag via IRISbox is nu ook beschikbaar voor de ondernemingen;
  • De premie voor de efficiënte convector is niet meer beschikbaar in het stelsel van 2020. 

In de praktijk 

Alle energetische renovatiewerken die worden uitgevoerd op het grondgebied van het Gewest kunnen de Energiepremies ontvangen die door Leefmilieu Brussel worden aangeboden. De aanvraag kan worden ingediend door een particulier, een collectieve voorziening, een mede-eigendom, een huurder ... Gemiddeld wordt 20 % terugbetaald van de kosten van uw factuur die in aanmerking komen.

Het aanvraagformulier voor de premies (.pdf) werd vereenvoudigd en de aanvraag kan voortaan worden ingediend tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur van de werken. Eenmaal alle documenten zijn verstuurd, gebeurt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.

Aarzel dus niet meer om te investeren in de energetische renovatie van uw vastgoed!

 

Isolatie

In een degelijk geïsoleerde woning moet de verwarming in de winter niet op de hoogste stand.

 

Warmte

De kosten van verwarming en warme water wegen het zwaarst door in de energiefactuur.

 

Audit

Een energieaudit kan u helpen de zwakke en sterke punten op te sporen.

Wij raden u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden (.pdf) en de technische voorwaarden alvorens de werken aan te vatten.

Het bedrag van de premies varieert volgens de categorie van de aanvrager (A, B ou C).

 

Categorie

Wat is mijn categorie aanvragers?

 

Indienen

Hoe dient u een premieaanvraag in?

 

Volgen

Hoe volg ik de behandeling van mijn dossier?

Raadpleeg de premieaanvraagformulieren waarvan de saldofactuur uitgereikt wordt in 2019

Waarom investeren in energiebesparingen ?

Om te besparen

De energiefactuur van een Brussels gezin bedraagt gemiddeld 1.400 euro per jaar. Om dat bedrag te doen dalen is isoleren een prioriteit. Het is ook een investering omdat dankzij de isolatie de energieprestaties van het EPB- certificaat worden verbeterd. Een meerwaarde die kan worden benadrukt als de woning wordt verhuurd of verkocht.

Voor het klimaat 

Verwarming zorgt voor 70 % van de CO2-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is de belangrijkste bron van uitstoot van broeikasgassen. Isoleren is dus ook een belangrijk gebaar voor het klimaat.

Date de mise à jour: 30/03/2020