Vous êtes ici

Parkieten

HalsbandparkietEr broeden 3 verschillende soorten parkieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Halsbandparkiet, de Grote Alexanderparkiet en de Monniksparkiet. Hoewel ze alle drie een hoofdzakelijk groene kleur hebben, kan u ze wel van elkaar onderscheiden mits wat oefening. Af en toe ziet of hoort u ook gele of blauwe parkieten, zoals de Grasparkiet of de Valkparkiet. Blijkbaar is ons klimaat niet gunstig voor deze soorten om te overleven en zich voort te planten.

Grote groene parkieten

Van de 3 soorten broedende parkieten worden de Halsbandparkiet en de Grote Alexanderparkiet het vaakst met elkaar verward. Dat is logisch aangezien beide soorten sterk op elkaar gelijken, zowel qua uiterlijk als qua gedrag. Beide zijn forse groene parkieten die in boomholten broeden. Buiten het broedseizoen verzamelen ze elke avond in dezelfde, grote slaapplaatsen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er sinds jaren 2 zulke gekende slaapplaatsen: het Elisabethpark in Koekelberg en de Navo-site te Evere. Op beide plaatsen slapen duizenden parkieten bij elkaar.

MonniksparkietMonniksparkiet

De derde soort is wat kleiner dan de twee voorgaande. Ook gedragen ze zich helemaal anders. Monniksparkieten overnachten niet in gemeenschappelijke slaapplaatsen, maar blijven het hele jaar in hun nest. Dit zijn grote bouwsels die wel enkele meters groot kunnen worden. In de nesten is het warm genoeg om de strenge winters te kunnen overleven.

Exoten

Parkieten zijn soorten die in subtropische gebieden leven. De parkieten die we bij ons zien horen hier oorspronkelijk dus niet thuis. Het zijn dieren die uit gevangenschap wisten te ontsnapten en die konden overleven in onze natuur. Sommige soorten konden zich ook voortplanten. Door een gebrek aan natuurlijke vijanden slaagden ze erin om zich zeer succesvol voort te planten, in die mate zelfs, dat er wordt gevreesd dat ze inheemse diersoorten zouden verdringen. Leefmilieu Brussel – BIM waakt erover dat dit niet gebeurt.

Date de mise à jour: 07/07/2022