Vous êtes ici

Wespen

Er leven een twintigtal wespensoorten in Europa. Levend in kolonies, kunnen de sociale wespen, zoals de gewone wesp en de Duitse wesp, best hinderlijk zijn. Dat is niet het geval voor de solitaire wespen die ook in het Brussels Gewest te vinden zijn. De horzel, een goed uit de kluiten gewassen sociale wesp, is niet agressief zolang hij niet lastiggevallen wordt.

De nesten van sociale wespen

Sociale wespen maken een nest op de bodem of in de hoogte (in een schouw, onder een balk, in de scheur van een muur, in een holle boom…). Deze nesten zijn gemaakt van gekauwde houtvezels en kunnen allerhande vormen aannemen om zich aan te passen aan de plek waar ze hangen of liggen. Ze zijn aanvankelijk het werk van één individu: de koningin, die als enige de winter heeft overleefd. Wanneer ze in de herfst bevrucht wordt, gaat ze er haar eerste eieren leggen. Vanaf hun geboorte gaan de werksters de bouw van het nest voortzetten, terwijl de koningin zich nog enkel bezighoudt met het leggen van eieren.

Wespen zijn vooral insectivoren

Om hun larven te voeden, vangen wespen rupsen, bladluizen, muggen en andere insecten. Dat is trouwens ook hun eigen voedsel zolang ze leven. In die zin spelen ze een belangrijke rol bij het beheer van de ecosystemen, want ze perken de wildgroei van ongewenste insecten in. Eind augustus gaan de wespen ook op zoek naar suiker. Op dat moment kunnen ze zich agressief gedragen, keukens en toonbanken binnendringen, of rondcirkelen rond tafels en vuilnisbakken…

U hebt een nest gevonden…

Als u bij u thuis een wespennest aantreft, verwittig dan de brandweer of een specialist om het weg te nemen. Hier kunnen improvisatie en onhandigheid gevaarlijke gevolgen hebben.
Om de hinder van een wespennest te vermijden, kunt u in de lente regelmatig op inspectie gaan in of rond het huis naar plekken die eventueel een nest zouden kunnen bevatten. Verwijder dan elke aanzet tot nest die u terugvindt.

Hoe zich te gedragen?

Zo kalm mogelijk. Een bruuske beweging wordt beschouwd als een aanval en een wesp zal deze beslist beantwoorden. Vermijd om ze te gaan platdrukken want dat geeft een chemisch signaal aan de andere leden van de kolonie die ook gaan aanrukken.
Het is ook aanbevolen om geen etenresten buiten te laten rondslingeren. Let op wanneer u gesuikerde drankjes drinkt. U kunt ook insectenhorren plaatsen aan ramen en deuren om te vermijden dat de wespen bij u binnenvliegen.

Opgelet, verwar wespen niet met…

  • bijen: ze hebben nooit een felgeel en zwart achterlijf;
  • zweefvliegen: dat zijn kleine insecten die zich voeden met pollen en nectar. Hun lijfje is ook bedekt met lichte en donkere strepen, net als wespen, maar daar houdt de vergelijking op. Een specifieke kenmerk die ze onderscheidt van wespen: zweefvliegen zijn in staat ter plaatse te vliegen.
Date de mise à jour: 04/11/2020