Vous êtes ici

Vliegend hert

Vliegend hert, groot vliegend hert, hertkever… Er zijn verschillende namen voor een van de mooiste insecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het grootste insect in Europa!

Deze schildvleugelige is het grootste insect in Europa. Oordeel zelf … De mannetjes kunnen 8 cm lang worden. U herkent ze aan de haken die vooraan aan hun hoofd uitsteken en die doen denken aan een hertengewei in miniatuur. Vandaar ook de naam ‘vliegend hert’. Die haken gebruiken ze in de voortplantingsperiode om te vechten met hun rivalen. De vrouwtjes zien er veel minder opdringerig uit en hebben geen ‘gewei’. Ze kunnen volledig zwart zijn en meten tot 5 cm.

Waar leeft het vliegend hert?

Het vliegend hert heeft een zeer specifiek habitat nodig: staand dood hout op zonnige plaatsen. Het is in de wortels en de stammen van dit dode hout dat de eitjes worden afgelegd en de larven zich gedurende meerdere jaren kunnen ontwikkelen.  Als u geluk hebt, ziet u de volwassen kevers ook rondsnorren tijdens zwoele zomeravonden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt de grootste populatie in het zuidoosten, in de buurt van het Zoniënwoud: een zone met woonwijken, parken, en hoge, zonbeschenen bermen met grote en oude bomen.

Beschermde soort

Insekten komen niet voor in de Ordonnantie betreffende de bescherming van de wilde fauna en de jacht (29 augustus 1991). Het vliegend hert kreeg echter wel een plaats in bijlage II van de Europese Habitatrichtlijn. Daardoor geniet het op Europees niveau een zekere bescherming.
Wilt u uw steentje bijdragen tot het beschermen van deze merkwaardige diersoort? Laat stronken van dode bomen dan staan of liggen in lanen en tuinen. Dat oogt misschien niet altijd zo mooi, maar zo creëert u wel de ideale leefomgeving voor dit buitengewone insect. Misschien hebt u het geluk dat u ziet hoe een vliegend hert er komt wonen.

Zag u een vliegend hert?

De verspreiding van het vliegend hert in Brussel wordt stap voor stap in kaart gebracht. Om het diertje beter te beschermen, doet Leefmilieu Brussel een beroep op iedereen om waarnemingen te melden. Zo krijgt u ook zelf een duidelijker beeld van de verspreiding van deze soort op ons grondgebied. Dat maakt het bovendien mogelijk om speciale beschermingszones af te bakenen waar we adequate beschermingsmaatregelen kunnen toepassen.
Zag u een vliegend hert? Gebruik dan ons formulier om uw observatie te melden. U kan het vanop deze pagina, in het deel "Publicaties" downloaden. U kan het formulier ook digitaal doorsturen.
Dit kleine gebaar helpt ons om dit uitzonderlijke insect te beschermen.

Date de mise à jour: 27/07/2021

Documents: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail