Vous êtes ici

Vlinders

Sinds 1830 werden 69 verschillende soorten dagvlinders waargenomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvan zijn er 46 standvlinders, 3 trekvlinders, 15 dwaalgasten, 1 zwerver, 1 adventief en 3 vermoedelijk verkeerde determinaties. Van de 46 standvlinders zijn er inmiddels 18 soorten uitgestorven. Enkel de amfibieën en reptielen doen het als soortengroep nog slechter. Van de nog aanwezige 28 standvlinders is 46% vrij tot zeer zeldzaam en 54% is vrij tot zeer algemeen.

In een sterk verstedelijkt gebied als het Brussels Gewest zijn habitatverlies en habitatdegradatie (zoals een algemene verdroging en een afnemende structuurdiversiteit in de bossen) de belangrijkste oorzaken van hun afname.

De verspreiding van de dagvlinders is nu in kaart gebracht. De nieuwe atlas van de dagvlinders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gebaseerd op een inventaris die werd uitgevoerd door het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosorderzoek) in opdracht van Leefmilieu Brussel.

Date de mise à jour: 27/07/2021

Documents: 

Ander document:

  • Beckers, K., Ottart, N., Fichefet, V., Godeau, J.-F., Weyemberg, G., Beck, O., Gryseels, M. & Maes, D., Dagvlinders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: verspreiding, behoud en beheer, Leefmilieu Brussel & Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel, 2009.
    (Te bestellen voor slechts 15 euro bij Leefmilieu Brussel).

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail