Vous êtes ici

De Week zonder pesticiden

Sinds 2011 zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de lente in met de Week zonder pesticiden, van 20 tot 30 maart. Deze week werd in 2006 voor het eerst georganiseerd in Frankrijk en is uitgegroeid tot een internationale week waarin alternatieven voor pesticiden op de voorgrond worden geplaatst. Iedereen kan sensibiliserings- en informatieactiviteiten organiseren om aan te tonen dat het mogelijk is om ecologische beheerkeuzes te maken die goed zijn voor de natuur en de gezondheid. We kunnen gemakkelijk zonder pesticiden!

Leefmilieu Brussel organiseert de Week zonder pesticiden samen met Natagora, dat in 2011 het initiatief nam voor het project. De actie is georganiseerd in het kader van het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie.

Een week met activiteiten voor klein en groot

Elk jaar worden van 20 tot 30 maart tientallen activiteiten georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië: bezoeken aan privé- en openbare tuinen en moestuinen, filmvoorstellingen, voordrachten, lezingen, opendeurmomenten, geleide wandelingen, workshops, tentoonstellingen...

Raadpleeg de evenementenagenda en voer uw eigen activiteiten in!

Iedereen die dat wil, kan zijn activiteiten in onze agenda laten zetten, of het nu gaat om een vereniging, een gemeente of een privépersoon die zijn tuin wil openstellen. Onze partner Natagora kijkt na of de voorgestelde activiteit aansluit bij de doelstellingen van het Gewest.

Raadpleeg de evenementenagenda

Webtool ‘Mijn gifvrije tuin’

De vzw Velt en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben een webtool ontwikkeld met informatie om uw tuin pesticidevrij te houden. De tips staan gerangschikt per type tuin: stadstuin, grote tuin, moestuin en speeltuin.

Date de mise à jour: 28/09/2020