Vous êtes ici

Biociden

Biociden zijn pesticiden die niet worden gebruikt om de teelt van planten te beschermen. Het gaat om een ruime groep van producten die noch gewasbeschermingsmiddelen, noch geneesmiddelen, noch cosmetische producten zijn.

Ze worden in verschillende hoofdcategorieën ingedeeld:

  • Ontsmettingsmiddelen, antibacteriële en antimicrobiële middelen : onderhoudsproducten, ontsmettingsmiddelen voor de huid (bv. handengel, antibacteriële doekjes, antiseptische zeep), voor water (bv. chloor in zwembaden of kraantjeswater), voor ruimtes en oppervlakten voor voedingsmiddelen, zowel thuis als in ziekenhuizen, zonnebanken en schoonheidsinstituten, grootkeukens en horeca, sportinstallaties, enz. (bv. bleekwater en andere chloorhoudende producten, zuurstofwater, alcohol van meer dan 60%, enz.).
  •  Beschermingsproducten: voor hout (bv. creosoot), leer, stoffen en bouwmateriaal (bv. moswerende middelen voor beton).
  • Producten die als schadelijk beschouwde soorten bestrijden, die geen verband houden met plantenteelten (vlooienwerende halsbanden, muggen- en vliegenwerende spuitbussen en verstuivers, luizenwerende shampoo (curatieve shampoo wordt als een geneesmiddel beschouwd!), mottenbestrijdende hangers en ballen, mierenwerende middelen, afschrikmiddelen voor katten en honden, vergiftigd aas voor ratten en muizen, enz.).
  • Andere biociden (aangroeiwerende producten voor schepen, producten die worden gebruikt voor het balsemen van lijken en taxidermie…).

Biociden zijn dus producten die vaak binnen worden gebruikt en waarmee we heel vaak in contact komen. Op de Belgische markt is de verkoop van meer dan 1.600 producten toegestaan die onder de biocidencategorie vallen!

Het gebruik van biociden ligt aan de oorsprong van ongeveer 4% van de jaarlijkse oproepen naar het Antigifcentrum. Jonge kinderen en huisdieren zijn er de voornaamste slachtoffers van. Denk aan uw eigen gezondheid en die van uw naasten en zoek uit hoe u het gebruik van biociden kunt vermijden !

Opgelet! Momenteel gelden de verbodsbepalingen en verplichtingen van de kaderrichtlijn en de ordonnantie over pesticiden niet voor biociden. Wij raden u echter sterk aan om er zo weinig mogelijk te gebruiken en bij het gebruik ervan dezelfde principes voor ogen te houden.

Date de mise à jour: 28/09/2020