Vous êtes ici

Afwijkingsmogelijkheden (professionnels)

In het specifieke kader van de bestrijding van invasieve exotische soorten of bepaalde teeltvernielers die zijn ingedeeld in de lijst van schadelijke organismen, zijn afwijkingen mogelijk voor het gebruik van bepaalde producten, voor zover het gaat om het laatste redmiddel dat wordt toegepast door professionals die houder zijn van een fytolicentie.

In natuur- en bosreservaten, alsook in Natura 2000-gebieden, moet de afwijkingsprocedure van de Natuurordonnantie worden gevolgd.

Voor de bufferzones is echter geen afwijking mogelijk. Die moeten altijd in acht worden genomen. 

Date de mise à jour: 28/09/2020