Vous êtes ici

Grondwater

Water is voor iedereen een onontbeerlijke grondstof! In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken we over grondwaterlagen waarin 3% van het door de Brusselaars verbruikte water wordt gewonnen.

Aan de oppervlakte is het blauwe netwerk ook gevoelig voor verschillende vormen van verontreiniging, onder meer door pesticiden, die schadelijk kunnen zijn voor waterorganismen.

Bescherming van de drinkwaterwinningen

De drinkwaterwinningen die worden beheerd door VIVAQUA zijn gelegen in het Ter Kamerenbos en in het Zoniënwoud en worden door specifieke maatregelen beschermd.

Er zijn drie zones afgebakend:

  • De zones van type I en II liggen het dichtst bij de waterwinningen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is er sinds 20 juni 2013 verboden.
  • De zone van type III is de grootste zone en omvat 3.500 huizen en gebouwen in het Ter Kamerenbos en langs de Lotharingendreef (de wijk Bascule-Langeveld, gedeeltelijk gelegen in Ukkel, Elsene en Stad Brussel), waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verboden is (ook in de privétuinen) sinds 1 januari 2016.

eaux souterraines zones de captage

Date de mise à jour: 28/09/2020