Vous êtes ici

Speeltuinen en horeca (professionnels)

De wetgeving wijst verschillende kwetsbare groepen aan die maximaal moeten worden beschermd tegen de negatieve invloed van pesticiden. Er worden dus specifieke verbodsbepalingen en bijkomende veiligheidsperimeters bepaald om kinderen, bejaarden, zieken en herstellenden of personen met een handicap of een ernstige aandoening te beschermen. Die verbodsbepalingen zijn in werking sinds maart 2014.

De verbodsbepalingen gelden in elk geval enkel binnen de grenzen van het eigendom voor de eigenaar en/of de beheerder van de instelling, en zijn niet van toepassing op de eventuele omwonenden.

Pesticiden zijn verboden in en op minder dan 10 meter van speeltuinen en speelruimten voor kinderen en buitenruimten die zijn ingericht voor het nuttigen van voedsel en drank, zoals picknickplaatsen, maar bijvoorbeeld ook horecaterrassen.

Date de mise à jour: 28/09/2020