Vous êtes ici

Gezondheidsinstellingen (professionnels)

De wetgeving wijst verschillende kwetsbare groepen aan die maximaal moeten worden beschermd tegen de negatieve invloed van pesticiden. Er worden dus specifieke verbodsbepalingen en bijkomende veiligheidsperimeters bepaald om kinderen, bejaarden, zieken en herstellenden of personen met een handicap of een ernstige aandoening te beschermen. Die verbodsbepalingen zijn in werking sinds maart 2014.

De verbodsbepalingen gelden in elk geval enkel binnen de grenzen van het eigendom voor de eigenaar en/of de beheerder van de instelling, en zijn niet van toepassing op de eventuele omwonenden.

Pesticiden zijn verboden op minder dan 50 meter van gezondheidsinstellingen: ziekenhuizen, revalidatie- en heropvoedingscentra, hersteloorden, wijkgezondheidscentra en privégezondheidscentra, homes en rusthuizen en instellingen die bejaarden, zieken of personen met een handicap of een ernstige aandoening opvangen.

Date de mise à jour: 28/09/2020