Vous êtes ici

Wetgeving over het gebruik

De wetgeving rond het gebruik van pesticiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vrij ingewikkeld en moet vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, naargelang de doelgroep en de betrokken ruimten:

U bent een privépersoon/amateur

U mag producten voor amateurgebruik aanwenden in uw tuin. U moet echter de verbodsbepalingen die verband houden met de bufferzones naleven en rekening houden met de algemene gebruiksvoorwaarden op het etiket. Woont u in een Natura 2000-gebied of in een waterwinningsgebied van het type III, dan is het gebruik van pesticiden voor u strikt verboden!

U bent een openbare beheerder

U moet het algemeen verbod om pesticiden te gebruiken in de openbare ruimte naleven, alsook de gebruikelijke verbodsbepalingen die gelden in beschermde natuurgebieden, grondwaterwinningsgebieden en bufferzonesen beschikken over een gepaste fytolicentie (voor gebruik en aankoop). Bovendien moet u de wetgeving naleven omtrent het gebruik, de opslag en het beheer van afval van pesticiden.

U bent een professional uit de privésector (park- en tuinaannemer, landbouwer, enz.)

  • Werkt u voor rekening van een privépersoon of een privéonderneming, dan geldt voor u dezelfde regeling als voor hen: u mag pesticiden gebruiken in privéruimten waar dat is toegestaan;
  • Werkt u voor rekening van beheerders van openbare ruimten, dan wordt u met hen gelijkgesteld, en moet u de verbodsbepalingen voor de openbare ruimte naleven.

In beide gevallen moet u beschikken over de gepaste fytolicentie en de verplichtingen naleven rond het gebruik, de opslag en het beheer van afval van pesticiden!

U bent beheerder van een instelling

Als u beheerder bent van een instelling die kwetsbare groepen opvangt (school, ziekenhuis, rusthuis of horecazaak), dan moet u de verplichtingen voor professionele gebruikers naleven (naargelang u wordt beschouwd als een privé- of een openbare beheerder) en de bepalingen ter bescherming van kwetsbare groepen naleven. In de meeste gevallen mag u geen pesticiden gebruiken.

Date de mise à jour: 28/09/2020