Vous êtes ici

Opslag, hantering, afval (professionnels)

Sinds 20 augustus 2015 zijn er nieuwe bepalingen van toepassing voor de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen, alsook voor het beheer van het afval ervan door professionele gebruikers. Die bepalingen zijn opgenomen in het besluit van de regering van 16 juli 2015, dat de elementaire regels aanvult die al werden vastgesteld in het koninklijk besluit van 19 maart 2013. 

Het besluit preciseert een aantal elementen die verband houden met:

  • het hanteren van de producten (vullen van tanks, verdunnen, spoelen, enz.)
  • de opslag van de gevaarlijke producten (voorwaarden voor het opslaglokaal)
  • de verwerking van het afval, volgens de regeling van het gevaarlijk afval (alle stoffen die met de pesticiden in contact zijn geweest)

Het besluit bepaalt ook de klassen van de opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de milieuvergunningen.

Al die regels zorgen voor een hogere waakzaamheid, voor uw veiligheid en die van uw naasten!

De nieuwe regels kunnen soms streng overkomen: extra voorzorgsmaatregelen, verplichting om een register bij te houden, enz. Het gaat niettemin om uw veiligheid! Professionele gebruikers van pesticiden zijn immers de belangrijkste slachtoffers van die middelen! Ook de gezinnen van professionals worden blootgesteld aan sporen van die producten als de professionals thuiskomen na hun werk.

Deze maatregelen werden dus uitgewerkt om een minimaal veiligheidsniveau te waarborgen voor u, voor uw personeel en voor uw naasten. Leef ze na en aarzel niet om aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen... of om uw gebruik van pesticiden te verminderen!

Date de mise à jour: 28/09/2020