Vous êtes ici

Tijdens het gebruik

Gebruik de dosis die op het etiket wordt aanbevolen, niet meer! Een hogere dosis heeft niet noodzakelijk een betere werking. Bij een te lage dosis loopt u het risico dat niet alle organismen vernietigd zijn en dat de overlevende nog meer vernieling aanrichten!

Sproei niet langs waterlopen of op verharde oppervlakken (beton, tegels, klinkers, grint, dolomiet, asfalt, enz.) die in verbinding staan met de riolen, en neem de verplichte bufferzones die erlangs lopen in acht.

Let op uw veiligheid: draag geschikte kledij (gesloten schoenen, lange broek) en maak gebruik van handschoenen voor chemische producten (uit nitril: handschoenen uit leer, stof, rubber, latex, enz. beschermen de huid onvoldoende) of van de aanbevolen beschermingsmiddelen.

Rook, drink of eet niet terwijl u het product aanbrengt!

Let erop dat de weersomstandigheden goed zijn: niet te warm en zonnig, niet te droog, niet te veel wind en geen risico op plotse regenbuien.

Breng de pesticiden niet aan als er andere mensen in de buurt zijn, in het bijzonder kinderen, bejaarden of zieken. Zorg ervoor dat er geen huisdieren vrij rondlopen.

En noteer in elk geval

  • Het nummer van het Antigifcentrum waar u elke verdachte reactie kunt melden: 070/245.245
  • Het noodnummer dat u bij een ernstige reactie kunt bellen: 112
Date de mise à jour: 28/09/2020