Vous êtes ici

De ree

De ree (.jpg)

De ree was, vóór de terugkeer van het everzwijn in de winter van 2006, het grootste wilde zoogdier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een kostbaar geschenk van de natuur, maar vergeten we niet dat deze mooie en schuchtere hertachtige ook kwetsbaar is. Reden te meer om hem te beschermen!

Het Zoniënwoud, een schuilplek?

De ree woont meestal in het hart of aan de rand van het bos. Logisch dus dat hij in Brussel zijn heil ging zoeken in het Zoniënwoud. Volgens schattingen zouden er een honderdtal dieren te vinden zijn in het Brusselse deel van het bos. Ze vinden er voedsel, kalmte en beschutting… maar ook tal van potentiële vijanden, zoals honden die vrij rondlopen.

De grote transportassen (E411, Ro, spoorlijn 161…) die door het bos lopen en het versnipperen, vormen ook een probleem. Ze zonderen de reeën af in kleinere gebieden (wat het risico op inteelt verhoogt) en kunnen verkeersongevallen teweegbrengen wanneer een dier toch tracht over te steken. Om dat op te vangen ligt de plaatsing van ecoducten en ecoviaducten momenteel ter studie. Dat zijn passages die specifiek aangelegd zijn boven of onder obstakels als spoorwegen of autowegen om de verplaatsing van dieren- en plantensoorten te bevorderen.

In het kader van een samenwerking tussen de drie Gewesten die het volledige bosmassief beheren, wordt de reeënbevolking jaarlijks opgevolgd om de evolutie ervan te kunnen bijhouden.

Honden aan de leiband

Honden zijn een echte bedreiging voor reeën.(.jpg)Honden zijn een echte bedreiging voor reeën. Door ze op te jagen, ze uit te putten, ze te dwingen risico’s te nemen en de drukbezette verkeersaders over te steken, zijn honden vaak verantwoordelijk voor de uitdunning van deze soort die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bedreigd wordt beschouwd.

Houd uw hond dus aan de leiband wanneer u in het bos wandelt! Dat is trouwens een verplichting voor wandelingen in natuurreservaten, bosreservaten en speciale beschermde zones. En wees extra waakzaam in mei en juni, de werpperiode van de ree.

Hoe reeën beschermen?

Leefmilieu Brussel…

  • staat in voor het onderhoud en de aanleg van het bos, en zorgt ervoor dat er voldoende kreupelhout en struikgewas is om de ree beschutting te bieden;
  • brengt het publiek op de hoogte van het gevaar van honden en beveelt aan om ze aan de leiband te houden;
  • vangt gewonde dieren op en verzorgt ze;
  • onderneemt de nodige gerechtelijke stappen bij inbreuken.

En u?

  • Houd uw hond altijd aan de leiband
  • Vermijd de paden te verlaten bij wandelingen door het bos.
  • Blijf op de bewegwijzerde paden als u gaat mountainbiken.
  • Rijd voorzichtig op wegen waar rijden in het bos is toegestaan. Misschien hebt u dan het geluk om toevallig een ree te spotten op een paadje!

Goed om weten!

Raak in de lente nooit een hertenkalf aan dat achtergelaten lijkt: door uw geur gaat de moeder het jong zeker verstoten en achterlaten.
Meld altijd de aanwezigheid van een gewond of dood dier aan de boswachters of aan de dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel op 02 775 75 75. Het Pasteur Instituut onderzoekt gevonden reeënkadavers om de gezondheidstoestand van dit dier te controleren.

 

Date de mise à jour: 14/01/2021