Vous êtes ici

Het Antigifcentrum

6% van de oproepen die het Antigifcentrum in 2014 beantwoordde, ging over pesticiden: 2% betrof gewasbeschermingsmiddelen, hoofdzakelijk glyfosaat en 4% biociden, hoofdzakelijk bleekwater en producten op basis van chloor. In een derde van de gevallen ging de oproep over jonge kinderen, in een ander derde over huisdieren (waarbij meerdere overleden katten en honden werden opgetekend). De rest van de oproepen ging vooral over professionals.

Voor vragen over contact met chemische producten, kunt u bellen naar het Antigifcentrum (070/245.245). U krijgt dan advies over wat u het beste kunt doen.

Acute effecten van een pesticidenintoxicatie (vergiftiging of direct contact, met onmiddellijk effect: allergische shock, huidaandoeningen en irritaties, contact met de ogen, inademing en ademhalingsproblemen, inname en spijsverteringsproblemen) moeten aan het centrum worden meegedeeld. Het beheert de 'toxicovigilantie' voor het gehele land.

Date de mise à jour: 28/09/2020