Vous êtes ici

Gewasbeschermingsmiddelen

De term 'pesticide' die door verschillende wetgevingen wordt gebruikt, omvat in werkelijkheid twee grote productcategorieën: gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De eigenschappen van die twee groepen sluiten nauw bij elkaar aan: de eindbedoeling ervan is 'pesten' of plagen (ongewenste organismen) te doden, maar het gebruik is vrij verschillend. Ze vallen dus niet onder dezelfde wetgeving.

Gewasbeschermingsmiddelen (plantenbeschermende producten of ziektebestrijdende middelen) zijn pesticiden die uitsluitend bij planten en teelten worden gebruikt:

  • ofwel om de geteelde planten te beschermen tegen aanvallen (insecticiden tegen bladluis, rupsen, enz.; fungiciden tegen schimmel en zwammen zoals meeldauw en oïdium; slakkenbestrijders…);
  • ofwel om ongewenste planten te vernietigen (onkruidverdelgers, enz.);
  • ofwel om in te werken op de ontwikkeling van de planten (bijvoorbeeld hormonen en groeiregulatoren).

Deze producten worden vooral buiten gebruikt, op velden en in kwekerijen, in de siertuin, de boomgaard of moestuin, of gewoon om geplaveide trottoirs en paden, grintpaden, sportvelden, enz. te onderhouden.

Date de mise à jour: 28/09/2020