Vous êtes ici

Invasieve exoten

Ecureuil gris / Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus carolinensis)

De mens is niet het enige wezen dat zich in onze geglobaliseerde wereld van de ene naar de andere plek op aarde verplaatst. Dit geldt namelijk ook voor dieren en planten die soms meereizen met hun gastheren. Het merendeel van de exoten die bij ons terechtkomen, vormt echter geen enkel probleem. Maar af en toe past een soort zich zodanig goed aan haar nieuwe omgeving aan, dat ze invasief wordt en concurreert met de inheemse soorten.

Invasieve exoten vormen de tweede grootste bedreiging voor de wereldwijde biodiversiteit. De klimaatverandering kan de situatie bovendien nog verergeren, doordat sommige soorten beter kunnen overleven of zich gemakkelijker kunnen voortplanten in veranderende milieuomstandigheden.

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over bepaalde invasieve exoten waarvan de aanwezigheid in Brussel problematisch is, alsook over de nieuwe Europese verordening betreffende invasieve exoten.

Help ons invasieve exoten op te sporen!
Waarnemingen van invasieve exoten zijn meer dan welkom. Leefmilieu Brussel bundelt immers alle gemelde waarnemingen in een soortendatabank. Meld uw waarnemingen op de website www.waarnemingen.be/exoten. De beheerders van het gebied waar de waarneming werd gedaan, worden hiervan automatisch op de hoogte gebracht via e-mail. Zo kunnen zij snel en efficiënt de gepaste beheermaatregelen nemen.

 

Date de mise à jour: 28/09/2020