Vous êtes ici

Preventie van risico’s (professionnels)

a. Bescherming tegen de zon en de hitte 
b. Beschermen tegen voorbijrijdende voertuigen
c. Voorzichtig overhevelen en reageren indien er per ongeluk wordt gemorst 

a. Bescherming tegen de zon en de hitte   

 • Scherm alle ontvlambare vloeistoffen af van zonnestraling of straling van om het even welke warmtebron.

b. Beschermen tegen voorbijrijdende voertuigen

 • Een fysieke beveiliging moet de opslagzone tegen de beweging van de voertuigen beschermen.

c.  Voorzichtig overhevelen en reageren indien er per ongeluk wordt gemorst  

In geval overheveling is toegestaan in uw vergunning of toelating :

 • Hevel de producten voorzichtig over boven een inkuiping wanneer u de recipiënten opvult. 

  Een opvangbak of inkuiping is een systeem dat het mogelijk maakt vaten, jerrycans en andere recipiënten die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, veilig op te bergen. Het doel is de vloeistoffen die per ongeluk wegvloeien op te vangen, en te vermijden dat ze zich buiten de bak verspreiden. De inkuiping moet ondoorlatend zijn en bestaan uit materialen die bestand zijn tegen de producten die ze bevat.

  Bron : www.hellopro.fr
  Zet de recipiënten die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten in een inkuiping waarvan de inhoud minstens gelijk is aan het hoogste cijfer:

  • 110% van de inhoud van de grootste recipiënt dat erop staat;
  • 25% van de totale inhoud van alle recipiënten die erop staan.

  In bepaalde gevallen kan een lokaal ingericht worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Gemeenschappelijke muren kunnen echter niet beschouwd worden als een wand.

 • Vermijd te allen tijde dat het product in de riool terechtkomt ! 
 • Houd zaagsel of een ander absorberend product ter beschikking.
 • Strooi onmiddellijk zaagsel of een ander absorberend product indien u een lek of wegstromende vloeistof ontdekt.
 • Gooi nooit zaagsel dat heeft gediend om een gevaarlijke vloeistof te absorberen in de vuilnisbak: het is een gevaarlijke afvalstof.
 • Doe een beroep op een vergunde operator voor gevaarlijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedlijk Gewest om het zaagsel af te voeren.
Date de mise à jour: 11/06/2021