Vous êtes ici

Bodemfacilitator en commissie

In de tevredenheidsenquêtes, uitgevoerd in 2014 en 2015, hebben verschillende actoren op bepaalde moeilijkheden gewezen, die ze ondervinden wanneer ze hun verplichtingen inzake beheer van verontreinigde bodems moeten vervullen.

De wettelijke bepalingen worden inderdaad als te complex en te technisch beschouwd, op het punt dat ze soms economische projecten en vastgoedtransacties vertragen.
Bovendien hebben bepaalde personen een betere controle van de, door de bodemverontreinigingsdeskundigen en de bodemsaneringsaannemers geleverde prestaties gevraagd.

Naar aanleiding van deze vaststellingen heef het Gewest twee concrete oplossingen geïmplementeerd:

  • Een dienst bodemfacilitator, om aanvragers te helpen en te begeleiden in het begrijpen en vervullen van hun verplichtingen en;
  • Een commissie voor de controle van de prestaties van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de bodemsaneringsaannemers, om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren."
Date de mise à jour: 21/09/2020