Vous êtes ici

HE - Opleidingen en examens voor Hernieuwbare energiesystemen Installateur (professionnels)

Er werden zes afzonderlijke opleidingen en examens gepland om in te spelen op de nieuwe regelgeving rond het certificeringssysteem voor HE-installateurs (hernieuwbare energiesystemen) van kleine installaties :

 • Installateur van fotovoltaïsche systemen ;
 • Installateur van zonthermische systemen - sanitair warm water (CESI);
 • Installateur van zonthermische systemen – combi – verwarming en sanitair warm water (COMBI) ;
 • Installateur van biomassaketels  ;
 • Installateur van warmtepompen  ;
 • Installateur van ondiepe geothermische systemen;

Doelstelling van de opleidingen en examens

De eerste doelstelling van de opleidingen en examens is de installateurs die deze volgen de kans geven om een betere kwaliteit van de installatie aan hun klanten aan te bieden. Om deze kwaliteit bij de eindgebruikers van de hernieuwbare energiesystemen te garanderen legt richtlijn 2009/28/EG op om een certificeringssysteem voor installateurs van deze systemen in te voeren.
Een installateur die zich wil laten certificeren in een van het HE-categorieën moet o.a. de opleiding volgen en slagen voor het examen dat bij de gekozen categorie hoort.
Die opleidingen en examens moeten door Leefmilieu Brussel erkend worden.
Het verkregen certificaat is 5 jaar geldig en kan om de 5 jaar worden verlengd nadat een bijscholing, indien georganiseerd, werd gevolgd.
Het wordt overal in België erkend en kan in de andere lidstaten van de Europese Unie worden gevaloriseerd. De kwaliteitscontrole van de activiteiten van de gecertificeerde installateurs zal worden verzekerd door kwaliteitscontroleorganismes (KCO) die door Leefmilieu Brussel zijn aangewezen.

Voordelen van de certificatie

1. Het is een kwaliteitsgarantie :

 • Bewijs dat een persoon de nodige competenties beschikt voor het ontwerpen en installeren van een systeem van hernieuwbare energie
 • Meerwaarde voor de werkgever of de klant.
 • Vergemakkelijkt het ontwerpen en uitvoeren van installaties en minimaliseert de onderhoudsnood

2. Het is een commerciële meerwaarde :

 • Nodige voorwaarde voor het verkrijgen van sommige energiepremies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Laat toe zich van de concurrenten te onderscheiden
 • Zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten
 • Belangrijk criterium voor de labeling van installatiebedrijven (bijvoorbeeld kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality).

3. Het is erkend/geharmoniseerd/ wordt beheerd door het publiek:

 • Erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen.
 • Het certificaat (fotovoltaïsche systemen) is gekoppeld met de Qualiwatt-premie in het Waals Gewest
 • Het certificaat (zonneboiler – sanitair warm water) is gekoppeld met de Soltherm-premie in het Waals Gewest

4. Het is de toekomst :

 • Toekomstsector : laat toe op een duurzame wijze op de markt te komen !

Documenten voor de erkenning van de opleidingen en examens HE-Installateur

De nodige documenten voor de erkenning van de opleidingen en examens van de installateurs HE zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail

Inhoud van de opleidingen en examens :

De inhoud varieert uiteraard naargelang van de gekozen categorie, maar bevat de volgende hoofdlijnen:

 • De opleiding bevat :
  • Een kennismaking met de globale context van de hernieuwbare energie
  • Een belichting van de reglementeringen en ondersteuningsmechanismen die op de gekozen categorie van toepassing zijn
  • Een specifiek deel ter kennismaking met de gekozen technologie
  • De kennis die nodig is voor het ontwerp van de installaties en
  • De nodige uitleg voor de goede uitvoering van de installaties.
 • Het examen bevat :
  • Een deel voor de evaluatie van de theoretische kennis 
  • een praktisch deel.

Download de lijst van de centra waarvan de opleiding en/of het examen erkend is door Leefmilieu Brussel

Date de mise à jour: 06/10/2021