Vous êtes ici

De vos

De vos (Vulpes vulpes) vestigde zich opnieuw in het begin van de jaren ’80 in de bosgebieden en semi-urbane randgemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Net als alle andere inheemse zoogdieren is de vos er een strikt beschermde diersoort.

De vos was een oorspronkelijke Brusselaar, maar door de toenemende verstedelijking en vervolging werd de soort verdrongen naar het omringende Vlaamse platteland. sinds enkele decennia echter heeft de soort zich opnieuw aan de Brusselse stadsomgeving weten aan te passen. Daardoor spreekt men van het fenomeen ‘stadsvossen’. In de grootstad is immers voldoende voedsel (o.a. in de vorm van afval) en rust (woonwijken, parken en bosgebieden aan de stadsrand) te vinden. Bovendien is er sinds 1991 een algemeen jachtverbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoewel de vos haast overal in het gewest kan worden waargenomen, komen de hoogste dichtheden voor in het zuidoosten. Kenmerkend voor de stadsvos is het niet-schuwe karakter. Hij verschijnt (vooral ’s nachts) op straat, in parken en in tuinen.

Tussen 2001 en 2003 werd door Sciensano (WIV, voorheen Pasteurinstituut), in opdracht van Leefmilieu Brussel, een eerste onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding, het gedrag en de gezondheidstoestand van de Brusselse stadsvossen. Ook daarna werden verschillende studies uitgevoerd op deze merkwaardige Brusselaar.

Gevaarlijke vos?

De vos heeft sinds lang een slechte reputatie. Toch is die onverdiend. Uit verschillende vossenstudies blijkt dat de Brusselse stadsvossen over het algemeen gezond zijn en dat ze van nature uit geen agressief gedrag vertonen tegenover huisdieren of mensen. In samenwerking met Sciensano, volgt Leefmilieu Brussel de gezondheid van de stadsvossen continu op.

Wat moet u doen als u het kadaver van een vos vindt?

Raak nooit dode vossen aan. Dat geldt trouwens voor alle dode dieren. Contacteer onmiddellijk de bevoegde dienst:

  • wanneer het kadaver zich bevindt in een groene ruimte die wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, neem dan contact op via 02/775 75 75). Een gespecialiseerd team zal ter plekke komen;
  • wanneer het kadaver zich bevindt buiten een groene ruimte die wordt beheerd door Leefmilieu Brussel (b.v. een gemeentelijke groene ruimte, of in uw tuin), neem dan contact op met de milieu-ambtenaar van uw gemeente.

Wat doet u bij overlast?

De zwerftochten van de vos kunnen u wel wat overlast bezorgen. Hij weerstaat bijvoorbeeld moeilijk aan de verleiding om een kippenhok binnen te dringen. En hij doet zich tegoed aan het afval in uw vuilnisbak. Toch is hij lang niet de enige die schuldig is voor het leegroven van kippenhokken of het openscheuren van vuilniszakken. Honden, katten, steenmarters en kraaien beleven daar evenveel plezier aan.

Wilt u uw kippen beschermen? U kan hieronder het ontwerpplan van een vosveilig kippenhok bekijken. Een vosveilig kippenhok is te bewonderen in het Silexdomein, Vuursteenweg te Watermaal-Bosvoorde. Het domein is alle zaterdagen open van 09u00 tot 18u00.

Zoals bij elk wild dier trekt voedsel de vos aan. Hoe minder etenswaren u buiten laat rondslingeren, hoe kleiner de kans dat u een vos op bezoek krijgt. Laat bijvoorbeeld nooit honden- of kattenvoer in de tuin staan. Geef de vossen vooral nooit te eten.
Wilt u weten wat u moet doen als uw vuilniszakken regelmatig worden opengescheurd? Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor openbare netheid van uw gemeente.

Meer informatie kan u vinden in onderstaande infofiche "de vos"

Date de mise à jour: 20/11/2020

Documents: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail