Vous êtes ici

Monitoring

Monitoring

Welke soorten dieren, planten, paddenstoelen en korstmossen komen er voor in het Brussels Gewest? Zijn ze overal even talrijk? Welke zijn superalgemeen en welke zijn erg zeldzaam? Welke soorten hebben een uitheemse oorsprong en welke van hen nemen snel in aantal toe?

De antwoorden op deze pertinente vragen helpen beleidsmakers om prioriteiten in het Brusselse natuurbeleid aan te duiden en oplossingen te formuleren.

Het Informatie- en toezichtnetwerk

De basis van het soortgericht beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het ‘Informatie- en toezichtnetwerk voor de evolutie van de staat van het leefmilieu aan de hand van bio-indicatoren’. Dit ‘Informatie- en toezichtnetwerk’ werd in 1992 door Leefmilieu Brussel opgestart. Sindsdien werden de verspreiding en de ecologische eisen van vele soortengroepen onderzocht.

Leefmilieu Brussel – BIM laat deze opdrachten uitvoeren via studieovereenkomsten met studiebureaus, universiteiten en onderzoeksinstituten, en ook via subsidies aan natuurverenigingen. U kan zelf ook deelnemen aan deze activiteiten door contact op te nemen met de natuurvereniging in kwestie.

Monitoring van de habitats

Een goed beleid inzake natuurbeheer houdt zowel rekening met de habitats als met de soorten.

Bijgevolg worden ook de habitats opgevolgd. Aanvullend worden abiotische parameters, zoals grondwatertafelstanden, opgemeten. Gezien de technische complexiteit van deze opvolging, worden ze steeds uitbesteed aan professionelen.

De opvolging van soorten, habitats en abiotische parameters zijn geen alleenstaande studies, maar passen in een grootschalige monitoringstrategie die in 2010 werd opgesteld en die geleid heeft tot de uitwerking van verschillende atlassen.

Wenst u actief mee te werken aan een inventarisatie van uw geliefkoosde planten of dieren? Onderstaande tabel geeft - als indicatie - aan welke natuurverenigingen in 2010 van het Gewest een subsidie hebben ontvangen om een natuurstudie uit te voeren, alsook de contactgegevens van de verantwoordelijken.

 

Soortengroep  Natuurvereniging Contact Landstaal
Vogels, amfibieën en reptielen AVES asbl anne.weiserbs@natagora.be FR
Vleermuizen Natagora – Plecotus www.chauves-souris.be FR
Natuurpunt – Vleermuizenwerkgroep studie@natuurpunt.be NL
Hogere planten AEF aef.be@skynet.be FR
Paddenstoelen Natuurpunt Studie roosmarijn.steeman@natuurpunt.be NL
 
Date de mise à jour: 28/09/2020

Documents: