Vous êtes ici

Bouwplaatsfasen (professionnels)

Het is goed om voor de teams een opleiding te organiseren in, en de betrokken aannemers te informeren over voorbeeldig afvalbeheer door zoveel mogelijk te sorteren.

Afval dat aan de bron wordt gesorteerd, is makkelijker te recycleren; dit levert materialen van betere kwaliteit op. Gesorteerd afval is dus waardevoller dan gemengd afval; zo kan men besparingen realiseren en de grondstoffen van onze planeet helpen beschermen. Inert afval bijvoorbeeld (steenslag en puin) kan op minder dan 15 km van Brussel worden gebroken en gerecycleerd en dienen als funderingsmateriaal voor wegenbouwwerken.

Selectieve afbraak maakt het mogelijk om elk materiaal te scheiden, het te bewaren en naar het meest geschikte opwaarderingscircuit te sturen (hergebruik en recyclage); hierdoor vermindert de factuur voor afvalbeheer (op voorwaarde dat er voldoende hoeveelheden en beschikbare plaats zijn). Om toepasbaar te zijn moeten deze aanbevelingen voorkomen in de bestekken (zie de pagina Ontwerpfasen).

Bij geringe hoeveelheden materiaal of in geval van plaatsgebrek, is doorverkoop aan de hergebruiksector een interessante oplossing, zeker wanneer men tijdig op zoek gaat naar kopers, nog vóór er met de afbraak wordt begonnen! Zo voorkomt men zowel opslagproblemen als problemen inzake afvalbeheer.

Date de mise à jour: 28/09/2020