Vous êtes ici

De sleutels voor succes

Om te slagen moet uw moestuinproject gesteund en correct gefinancierd worden.

Zorg ervoor dat het project door meerdere personen wordt gedragen, bijvoorbeeld enkele leerkrachten/ouders/enz. die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Zorg er ook voor dat de directie vanaf het begin betrokken is en het project steunt. Een moestuinproject dat door één leerkracht wordt gedragen, heeft weinig kans op succes.

Informeer ook bij de gemeente of u in aanmerking komt voor hulp (bij de aanleg, voor materiaal, voor een terrein, enz.) in het kader van een moestuinproject.

Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe meer kans de moestuin heeft om te slagen. Tracht de buurt erbij te betrekken (misschien kunnen de buren een handje toesteken in de zomervakantie?), vraag hulp aan grootouders, schakel buurtverenigingen in… Vergeet ook het onderhoudspersoneel, de preventieadviseur… niet.

Stel een realistische financiële planning op. Een moestuin kost geld. Kan de inrichtende macht of het oudercomité het project financieren, of komt het in aanmerking voor subsidies?

Blijf op de hoogte van de projectoproepen van Leefmilieu Brussel voor scholen door lid te worden van Bubble

Verhoog ieders betrokkenheid: laat weten hoe de moestuin het doet, betrek de helpers bij de denkoefening en geef iedereen de kans om suggesties te doen.

Date de mise à jour: 30/07/2021