Vous êtes ici

Natura 2000

 

Wat is Natura 2000? Waar in het Brussels Gewest zijn er Natura 2000-gebieden? Welke dieren en planten kan ik er aantreffen? Wat mag ik doen in Natura 2000-gebieden? Dit luik van de website wil een antwoord geven op al deze vragen.

Date de mise à jour: 28/09/2020