Vous êtes ici

Lichenen

Lichenen

Korstmossen (of lichenen) zijn de symbiose (samenlevingsvorm) van twee verschillende typen van organismen: een schimmel en een groenwier of een blauwalg. Soms zijn deze zo sterk met elkaar verbonden dat ze buiten het samenlevingsverband geen overlevingsmogelijkheid bezitten.

Aan de buitenkant zit de schimmel, die dus ook de grove vorm van het korstmos bepaalt. De algen verzorgen de fotosynthese, en produceren daarbij, in plaats van de suiker die normaal gesproken wordt geproduceerd, speciale suikeralcoholen die door de schimmel kunnen worden gebruikt.
LichenenInzake lichen, was Brussels Gewest lange tijd een woestijn, waar enkel korstvormige soorten voorkwamen die sterk resistent waren aan luchtverontreiniging. Gelukkig is sinds 1970 de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest voortdurend verbeterd.

In het voorjaar van 2000 werd in het Brussels Gewest een inventaris opgemaakt van de epifytische macrolichenen. Een epifyt is een organisme dat leeft op een plant of in de dode buitenste weefsels van een plant, zonder water of voedsel te onttrekken aan de levende weefsels van deze plant.

In totaal werden 32 verschillende soorten waargenomen. 2 Soorten (Parmelia tiliacea en Platismatia glauca) zijn kwetsbaar. Er werden ook enkele soorten aangetroffen die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging, hetgeen aantoont dat de luchtkwaliteit inderdaad is verbeterd.

 

Date de mise à jour: 28/09/2020

Documents: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail