Vous êtes ici

Bosgebieden

In Brussel bestaat 20% van de flora uit soorten die in bosgebieden thuishoren. Enkele voorbeelden: de bosanemoon, de zeer mooie boshyacint, allebei tuk op vrij zure bodems; de veldbies, het lelietje-van-dalen, de boszuring, de adelaarsvaren, de blauwe bosbes… zijn typisch voor arme en zure bodems; de witte rapunzel, de salomonszegel, het daslook dat bloeit als een tapijt, zijn dan weer te vinden op kalkrijke bodem.

Dit soort flora is typisch voor zeer oude wouden. Het getuigt van het feit dat het Brusselse woudmassief, zoals het vandaag nog bestaat, geen echt grote veranderingen heeft ondergaan. Als het in de loop van zijn geschiedenis ontgonnen zou geweest zijn, dan zouden deze soorten de bodem nu niet bedekken. Ze hebben immers meerdere eeuwen nodig om de ruimte opnieuw te koloniseren.

Verschillende grassoorten die bloeien in de lente, zijn ook te vinden in het Tournay-Solvaypark, het Ter Kamerenbos, het Wolvendaalpark, het Dudenpark of in bepaalde privédomeinen in de Brusselse periferie.  Deze parken, bossen en uitgestrekte domeinen zijn vaak stukjes van het Zoniënwoud of andere oude Brusselse bossen die, ondanks ingrepen van de mens, nog bosrijke delen bevatten waar de typische flora zich kon blijven ontwikkelen. Die is dus bijzonder goed vertegenwoordigd in Brussel.
Heel wat bosrijke habitats hebben vandaag het statuut Natura 2000 ontvangen in toepassing van de Habitatrichtlijn. Die richtlijn legt de lidstaten, en dus ook de Gewesten, op om maatregelen te nemen om een reeks beschermde of kwetsbare habitats en soorten op Europese schaal in stand te houden.

Zo is in Brussel zowat 14% van het grondgebied, onder meer het Zoniënwoud en de meeste vochtige habitats, beschermd.

Kalkbossen

In sommige hoeken van het Zoniënwoud, aan het Rood Klooster, maar ook in het noorden van Brussel, in het Dielegembos en het Laarbeekbos, is de bodem nog kalkrijk (vroeger exploiteerden monniken er zand- en grindgroeven). Dit trekt specifieke planten aan die zich in hun nopjes voelen op dit soort bodem. U vindt er onder meer het rapunzelklokje, het breukkruid, de belladonna, orchideeën en verscheidene, meer onopvallende soorten die lokaal welig kunnen tieren maar die buiten deze specifieke habitat volledig afwezig zijn.

Ooibossen

Wanneer het bos gelegen is in een vallei die vochtig is door de aanwezigheid van bronnen en het doorsijpelen van water, kan de plantengroei radicaal veranderen. In het natuurreservaat van Kinsendaal en in bepaalde valleitjes van het Zoniënwoud zijn typische soorten te vinden zoals de vogelkers, de zwarte els, de gewone es, de hangende zegge, de dotterbloem, de paarbladige goudveil, de bittere veldkers of, in drogere zones, de slanke sleutelbloem.

Date de mise à jour: 11/06/2021

Documents: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail