Vous êtes ici

Braakland

Braakland is een soort overgangsgebied dat vaak rijk is aan dier- en plantensoorten. Het gaat om verlaten terreinen die tijdelijk ongebruikt blijven. In Brussel zijn dat reservebouwterreinen die steeds schaarser worden gezien het aantal vastgoedprojecten. Denk maar aan Gulledelle in Sint-Lambrechts-Woluwe, Thurn & Taxis, het Vorserijplateau in Watermaal-Bosvoorde of de Josaphatsite in de gemeenten Schaarbeek en Evere, om de bekendste te noemen. Een heel mooi braakland is ook nog te zien langs het Moeraske, tussen het moeras en de sporen van het voormalige vormingsstation van Schaarbeek. Het is niet groot en vrij rechttoe rechtaan, maar de biodiversiteit is er verbluffend.

Een beplanting die verandert

Per definitie wordt braakland niet beheerd noch onderhouden. De beplanting die u er aantreft, hangt af van de vroegere bezetting en het gebruik van de site, van de voorraad zaadjes in de bodem, de aard ervan en de onmiddellijke omgeving van de site die onvermijdelijk voor uitzaaiingen zorgt. Ze wijst ook op een precies moment in de evolutie van de plek. De beplanting van een braakland wordt aanvankelijk getypeerd door veldgewassen (klavers, grassen, wormkruid, witte peen…). Vervolgens en afhankelijk van de natuurlijke evolutie van het gebied komen braamstruiken, brandnetels, frambozenstruiken, wilde peen, berenklauw… tevoorschijn. Anders gezegd, de beplanting van de weide wordt ruig. De volgende etappe luidt de komst in van sleedoorns, vlierbomen, eenstijlige meidoorns, soms zelfs appelbomen die hier en daar bosjes maken. Van daaruit zal de plantengroei stilaan evolueren naar bosachtig.
De bloemen en vruchten van de ruigte trekken vele insecten en vogels aan die er zich komen voeden.

Date de mise à jour: 11/06/2021

Documents: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail