Vous êtes ici

Amfibieën en reptielen

Volgens de meest recente amfibieën- en reptielenatlas komen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 26 verschillende inheemse en uitheemse soorten amfibieën en reptielen voor. Alle inheemse soorten zijn strikt beschermd door de Brusselse wetgeving. Voor de meeste soorten is het aantal bezette kilometerhokken sinds de vorige atlasperiode (2005) toegenomen. Die toename is voor heel wat soorten vermoedelijk het gevolg van een toegenomen zoekinspanning. Voor aan aantal soorten is de toename echter wél een weergave van een reële uitbreiding van het verspreidingsgebied. Dit is met name het geval voor de muurhagedis.

Net als in andere grootstedelijke gebieden, ligt de soortdiversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoger in de periferie dan in het eigenlijke stadscentrum. Het stadscentrum scoort dan wel weer ‘beter’ op het vlak van exotische soorten.

De Kamsalamander, de Boomkikker en de Rugstreeppad zijn soorten die vroegen voorkwamen, maar die ondertussen al meer dan 20 jaar zijn uitgestorven.

Date de mise à jour: 20/07/2022