Vous êtes ici

Vissen

Globaal genomen, wordt de kwaliteit van de Brusselse wateren “middelmatig” tot “goed”.  bevonden. Hoewel in het Brusselse gedeelte van de Zenne momenteel geen vis wordt aangetroffen omwille van de slechte biologische kwaliteit van het Zennewater (maar verder stroomafwaarts wordt wel vis aangetroffen, hetgeen doet veronderstellen dat hier op een dag opnieuw vis zal zijn), ontwikkelen zich in de belangrijkste zijrivier van de Zenne, de Woluwe, echter wel verschillende soorten, maar ook in de wateren van de  Geleytsbeek en in de zijrivieren daarvan (in Ukkel), van de Linkebeek (in Ukkel), van de Pede (in Anderlecht) en van de Molenbeek–Pontbeek (in Ganshoren en Jette).
In tegenstelling tot wat men zou verwachten, bevatten de wateren van het zeekanaal van Brussel naar de Schelde, dat verbonden is met kanaal Brussel-Charleroi, een groot aantal vissoorten die daar in goede omstandigheden leven.

Vroeger werden de meeste vijvers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt voor het kweken van vis. Vandaag wordt de visteelt nog slechts op enkele plaatsen beoefend en dient die om de rivieren en de vijvers te voeden waar wel nog wordt gevist. De vissoorten die thans nog in onze vijvers leven, worden bijgevolg rechtstreeks bepaald door de mens.
De andere vijvers  in Brussel hebben een voornamelijk ecologische en/of landschappelijke functie verworven.

Date de mise à jour: 13/08/2021