Vous êtes ici

Zoogdieren

Renard / Vos

Tot op heden werden 48 verschillende soorten zoogdieren gedetermineerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze grote soortenrijkdom is hoogst opmerkelijk voor een sterk verstedelijkt gebied. Van deze 48 soorten zijn er evenwel 36 bedreigd. Habitatverlies en -versnippering zijn de belangrijkste factoren die de achteruitgang verklaren. Vooral het dichte wegennet beperkt de bewegingsruimte van zoogdieren. In het bijzonder de Grote Ring, die bijna volledig het Gewest omcirkelt, bemoeilijkt de passage van terrestrische zoogdieren van en naar Vlaanderen. Naast versnippering is ook verstoring door recreatie een belangrijk aspect. Vaak worden zoogdieren opgejaagd door loslopende honden, die hen achtervolgen tot aan de weg…

Ondanks het feit dat ze van een volledige wettelijke bescherming genieten, hebben zoogdieren het moeilijk om stand te houden in het Brussels Gewest.

Date de mise à jour: 28/05/2020