Vous êtes ici

Preventie van risico’s (professionnels)

a. Bescherming tegen de zon en de hitte
b. Voorzichtig overgieten en reageren in geval van een lek

De volgende regels zijn van toepassing ongeacht de plaats van opslag (in een specifiek lokaal, in een veiligheidskast, in de werkplaats …).

a. Bescherming tegen de zon en de hitte

 • Scherm alle ontvlambare vloeistoffen af van zonnestraling of straling van om het even welke warmtebron.

Indien u toegelaten hoeveelheden bewaart in de werkplaats of een ander lokaal dat niet specifiek voor opslag is bestemd: 

 • Sla ontvlambare producten op ver van installaties die warmte, vonken of vlammen produceren. 

Top

b. Voorzichtig overgieten en reageren in geval van een lek

 • Hevel de producten voorzichtig over boven een inkuiping wanneer u de recipiënten opvult. 

  Een opvangbak of inkuiping is een systeem dat het mogelijk maakt vaten, jerrycans en andere recipiënten die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, veilig op te bergen. Het doel is de vloeistoffen die per ongeluk wegvloeien op te vangen, en te vermijden dat ze zich buiten de bak verspreiden. De inkuiping moet ondoorlatend zijn en bestaan uit materialen die bestand zijn tegen de producten die ze bevat.

   

  Bron : www.hellopro.fr
  Zet de recipiënten die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten in een inkuiping waarvan de inhoud minstens gelijk is aan het hoogste cijfer:

  • 110% van de inhoud van de grootste recipiënt dat erop staat;
  • 25% van de totale inhoud van alle recipiënten die erop staan.

  In bepaalde gevallen kan een lokaal ingericht worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Gemeenschappelijke muren kunnen echter niet beschouwd worden als een wand.

 • Vermijd te allen tijde dat het product in de riool terechtkomt!
 • In de opslagruimte moet altijd een emmer met zaagsel of een ander absorberend product staan.
 • Indien u opmerkt dat er een vloeistof is gelekt of gemorst, dient u er onmiddellijk zaagsel of een ander absorberend product over uit te spreiden.
 • Zaagsel waarmee een gevaarlijke vloeistof werd geabsorbeerd, mag nooit in de vuilnisbak worden gegooid: het is een gevaarlijke afvalstof.
 • Doe een beroep op een vergunde operator voor gevaarlijke afvalstoffen in het Brusssels Hoofdstedlijk Gewest om u ervan te ontdoen.

Top

Date de mise à jour: 17/09/2021