Vous êtes ici

Uw veiligheidskasten (professionnels)

a. Plaats
b. Technische kenmerken
c. Inrichting

a. Plaats

  • Plaats de kasten niet in een kelder of een evacuatieweg.
  • Plaats de kasten op minimum 1 meter afstand van deuren of vensters.
  • Voer in de lokalen waarin de veiligheidskasten staan opgesteld geen werken uit waarbij vuur komt kijken (behalve met de schriftelijke goedkeuring van de werkgever). 

Top

b. Technische kenmerken

  • De kast is van metaal: het materiaal waarin ze is vervaardigd, moet uiteraard bestand zijn tegen de producten die in de kast worden opgeslagen.
  • De deuren van de kast gaan automatisch dicht bij brand.
  • De kast is uitgevoerd met verluchtingsopeningen bovenaan en onderaan die uitgeven in open lucht en die even goed bestand zijn tegen brand als de kast of uitgevoerd zijn met brandwerende kleppen.

Top

c. Inrichting

  • De kast is uitgevoerd met vakken waarin onverenigbare producten van elkaar kunnen worden gescheiden.
  • Elk vak is uitgevoerd met een aparte opvangbak voor eventuele vloeistoflekken.
  • De gevarensymbolen van de producten moeten zichtbaar worden aangebracht op de buitenkant van de kast.

Top

Date de mise à jour: 11/06/2021