Vous êtes ici

Fauna

In de parken, bossen, privédomeinen, landbouwzones, tuinen, braakliggende terreinen, vijvers en rivieren van Brussel leven 38 soorten inheemse zoogdieren, 92 soorten soorten inheemse broedvogels, 9 inheemse soorten amfibieën en reptielen, een twintigtal vissoorten en weekdieren, en dan zijn er nog, bij voorbeeld, de insecten (vlinders,  libellen, kevers, tweevleugeligen, vliesvleugeligen…) en de spinachtigen.

Vooral in de rand van de hoofdstad bezit het Gewest de grootste variëteit van habitats voor de diersoorten die daar hun woonplaats hebben gekozen. Het is dan ook daar dat de soortenrijkdom het grootst is.

Hierna volgt een kort overzicht van de Brusselse fauna.

Date de mise à jour: 04/11/2020