Vous êtes ici

Fonds voor internationale solidariteit

Oproep voor projecten 2021: van 1 april tot en met 30 juni

Het 'Fonds voor internationale solidariteit in de watersector' lanceert dit jaar zijn zesde oproep voor projecten.

Voor de editie 2021 van de oproep voor projecten worden minimaal drie en maximaal vijftien projecten geselecteerd. Die projecten zullen voor 10 000 tot 100 000 euro gecofinancierd worden, binnen de grenzen van de beschikbare bedragen, voor een periode van een tot drie jaar, en voor zover de door dit mechanisme toegekende financiële bijdrage niet hoger is dan 80 % van het totaalbudget voor het project.

Het project moet voor minimaal 20 % worden gefinancierd door de organisatie die het project draagt en haar eventuele partners, ofwel via het eigen vermogen, ofwel via openbare steun die niet uitgaat van een gewestelijke openbare instelling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 1 april vindt u hieronder het reglement van de oproep voor projecten 2021, samen met het kandidatuurformulier en de bijlage 2.

Terug op de editie 2019...

Voor de editie 2019 heeft VIVAQUA een totaalbudget van 316.508,40 euro (€) ter beschikking gesteld van het Fonds. Dit bedrag is het resultaat van een heffing van 0,005 euro op elke m³ water die tijdens het vorige boekjaar door VIVAQUA aan de gebruikers is gefactureerd. 

Er zijn bij het Fonds 11 cofinancieringsprojecten ingediend waarvan de projectdragers afkomstig zijn uit:

 • de verenigingssector (10 projectdragers)
 • de ngo-sector (1 projectdrager)

6 projecten hebben als doel bij te dragen tot de verbetering van de toegang tot drinkwater.

3 projecten betreffen de toegang tot drinkwater en de duurzame toegang tot adequate sanering; 2 projecten zijn gericht op de duurzame toegang tot adequate sanering.

Voor deze vijfde editie heeft het Selectiecomité vijf projecten gekozen.

Samenvatting van de vijf gekozen projecten

Naam van het project

Potabilisatie van het dakwater voor het Bethanie Gezondheidscentrum in Burhale

Land

Democratische Republiek Congo

Plaats

Burhale (Provincie Zuid-Kivu)

Projectdrager

ingenieurs zonder grenzen vzw

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Het project heeft tot doel het regenwater van het 400m² grote dak van het gezondheidscentrum op te vangen door middel van metalen goten, het water voor te filteren (screening), 70 µ-micron te filteren aan de ingang van het 70m³ reservoir, het water terug te pompen in een kleiner reservoir van 450l watertoren (geschatte dagelijkse behoefte) dat zou worden behandeld door middel van ultrafiltratie, het aldus behandelde water zou terug worden gepompt in een ander reservoir van 250l voor het gebruik.

De gebruikers zouden worden opgeleid voor het onderhoud (ten minste 3 technici) en worden uitgerust om de drinkbaarheid van het water te controleren.

Aantal begunstigden

Doelgroep: medewerkers en patiënten in het gezondheidscentrum. En indirect de bevolking van Burhale (groep van 45.000 mensen in 9 dorpen).

Totaalbudget van het project in euro

80.000 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

57.600 euro

Duur van het project

19 maanden (van 01/02/2020 tot 31/08/2021)

 

Naam van het project

Verbetering van de toegang tot water, hygiëne en sanitaire voorzieningen in het district Karongi

Land

Rwanda

Plaats

8 dorpen in de Rubengera-sector van het district Karongi (West-Rwanda, bij het Kivu-meer),

Projectdrager

Belgisch Rode Kruis

Thema('s) van het project

 • De duurzame toegang tot drinkwater
 • De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

Het project omvat de volgende aspecten:

 • Bouw van een 9,4 km zwaartekracht-drinkwatervoorzieningssysteem;
 • Rehabilitatie van 2 bronnen;
 • Opgraving en renovatie van waterbouwkundige werken;
 • Oprichting van, toezicht op en controle van 17 beheerscomités voor waterpunten.
 • Oprichting, begeleiding en controle van 5 solidariteitsclubs bestaande uit 250 personen en 2 hygiëneclubs op schoolniveau.
 • Bewustmaking, zowel op het niveau van de gemeenschap als op school (mobiele bioscopen, handwasfaciliteiten...)

Aantal begunstigden

5300 inwoners; 1160 huishoudens

Totaalbudget van het project in euro

141.896 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

90.000 euro

Duur van het project

12 maanden (van 01/01/20 tot 31/12/20)

 

Naam van het project

Drinkwatervoorziening door middel van hydraulische boringen in Mangala Village - Mbuki district in de gemeente Mont-Ngafula, Kinshasa

Land

Democratische Republiek Congo

Plaats

Mbuki-wijk in de gemeente Mont-Ngafula, Kinshasa

Projectdrager

Macedoine vzw

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Een technische haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd door het SNHR om de haalbaarheid te beoordelen van de levering van drinkwater aan het dorp van Mangala door middel van hydraulische boringen en de installatie van standpijpen = 4 standpijpen met 6 kranen.

Het doel is om een reservoir van 24 m³ te creëren, met een onderwaterpomp, om de 1200 inwoners van het dorp te bedienen.

Er zal een steun- of stuurgroep worden opgericht. Het is samengesteld uit 7 vrijwillige leden van verschillende verenigingen, die bij het begin van het project zijn opgericht.

 • 4 leden van de gemeenschap
 • 1 lid dat de MACEDOINE België vzw vertegenwoordigt en 1 lid dat de MACEDOINE DRC  vzw vertegenwoordigt.
 • 1 afgevaardigde lid van het gemeentebestuur van de berg Ngafula
 • 1 afgevaardigde van het Centraal Bureau van de Gezondheidszone van de Mont-Ngafula I

Het beheerscomité of het lokale (dagelijks beheer van het project) zal bestaan uit 3 leden:

 • Een coördinator voor de dagelijkse leiding;
 • Een secretaris-penningmeester voor alle transacties;
 • Een hygiënist voor de follow-up van de output- en impactindicatoren van het project.

Aantal begunstigden

1.200 bewoners – 300 huisoudens

Totaalbudget van het project in euro

117.847 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

84.850,20 euro

Duur van het project

1 jaar en 6 maanden (20/01/20 - 20/06/21)

 

Naam van het project

Installatie van 100 regenwateropvangtanks in de districten Huye en Nyamagabe

Land

Rwanda

Plaats

Zuidelijke Provincie, Nyamagabe en Huye Districten

Projectdrager

Auto-Développement Afrique vzw (ADA)

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Het project wil profiteren van de zware regenval in de regio (demonstratie bij het dossier) door regenwater te recupereren door dakgoten op de daken van de huizen te installeren en een regenput te plaatsen om dit water op te vangen en op te slaan.

Aantal begunstigden

500 kwetsbare personen (100 huishoudens)

Totaalbudget van het project in euro

76.703 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

55.450 euro

Duur van het project

12 maanden (01/01/20 – 31/12/20)

 

Naam van het project

Sanitatie voor Hakibale door de inzet en actie van lokale jonge vrouwen

Land

Oeganda

Plaats

Hakibale (district Kabarole)

Projectdrager

YoungWaterSolutions ivzw

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

Dit project stelt voor om de leef- en gezondheidsomstandigheden van 2.400 mensen te verbeteren door de bouw van 24 dubbele putlatrines in twee plattelandsscholen en een gezondheidscentrum op het platteland;

Er zijn opleidingen in hygiënische praktijken gepland voor leerlingen van basisscholen en patiënten van gezondheidscentra; en de distributie van herbruikbare, biologisch afbreekbare hygiënepads voor het beheer van de menstruatiehygiëne.

Deze innovatieve tampons, geproduceerd met een combinatie van lokale materialen (waaronder bananenbladvezels), zullen lokaal worden geproduceerd en verkocht door een 23-jarige Oegandese ondernemer, die in Mukono een sociale onderneming (Eco-Uga Pads) zal oprichten en 10 vrouwen zal inhuren voor productie en distributie.

Aantal begunstigden

2400 personen

Totaalbudget van het project in euro

37.108 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

28.608,20 euro

Duur van het project

12 maanden

Date de mise à jour: 16/08/2021

Contact: 

Het Fonds voor internationale solidariteit is een initiatief van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat gedragen wordt door VIVAQUA, de operator die verantwoordelijk is voor de distributie van drinkwater, en Leefmilieu Brussel - BIM.

Voor meer informatie over het Fonds voor internationale solidariteit verzoeken we u een e-mail te sturen naar internationale.solidariteit@vivaqua.be.