Vous êtes ici

Een milieuvergunning nodig? (éducation)

Ons 3 stappenplan helpt u vooruit!

STAP 1:

Bepaal het type van het milieuvergunningsdossier: klasse, tijdelijk of niet, …

STAP 2:

kies de juiste procedure en het juiste invulformulier en voeg de gevraagde bijlagen toe. Vul het formulier nauwkeuring in en voeg, in functie van de uitgeoefende activiteiten in uw school, eventueel ook de volgende documenten bij uw milieuvergunningsaanvraag toe:

Sommige scholen kunnen aan specifieke verplichtingen onderworpen zijn omdat het over bestaande gebouwen gaat. Zo moeten de volgende bijlagen in bepaalde gevallen bij de milieuvergunningsaanvraag worden gevoegd: 

Bij de bouw van een nieuwe school kan het hergebruik van regenwater of een stormbekken in het project worden geïntegreerd. De algemene voorwaarden met betrekking tot het waterbeheer in de milieuvergunningen informeren u over dit onderwerp.

Het aantal te voorziene parkeerplaatsen voor fietsen in de nieuwe scholen zal ook in de milieuvergunning worden vastgelegd: om de milieuvergunningsaanvraag goed voor te bereiden neemt u het best eerst contact op met het departement Mobiliteit  van Leefmilieu Brussel om het minimumaantal te voorziene fietsparkeerplaatsen te bepalen.

Denk vanaf de ontwerpfase ook aan het akoestisch comfort van de school   .

STAP 3:

Betaal de dossiertaks en dien uw dossier in bij Leefmilieu Brussel. Zij zal ook uw milieuvergunningen behandelen en afleveren. Enkel klasse 3 aangiftes vormen hierop een uitzondering, zij worden bij de gemeente ingediend en behandeld.

Om alles te weten over de milieuvergunningsaanvraag (procedure voor het verkrijgen van de vergunning, termijnen, hoe een wijziging van de milieuvergunning aanvragen, enz.), raadpleegt u de administratieve gids van de milieuvergunningsaanvraag !

Date de mise à jour: 16/06/2020