Vous êtes ici

Ontwerptool “Hoogbouwcomplexen” (professionnels)

Hoogbouw biedt kansen om onze hoofdstad op strategisch gekozen plaatsen op kwalitatieve manier te verdichten.

De Peterbos-site in Anderlecht wordt als concrete casestudie gebruikt om te illustreren op welke manier hoogbouwcomplexen op duurzame manier zouden kunnen worden herontwikkeld.

We stellen een open, multifunctioneel, buurtvriendelijk, groen en energiezuinig toekomstscenario voor. Professionals van de socialehuisvestingssector, universiteitsonderzoekers, en uiteraard ook de bewoners werden nauw bij de denkoefening betrokken.

Inhoud: 

DOEL: Duurzame stad! Context

  • De opkomst van de duurzame stad
  • Werking van de facilitator duurzame wijkontwikkeling

Een toolbox op basis van een concrete casestudy

  • Case: de wijk Peterbos
  • De workshops
  • Het “Memento” toegepast op de wijk Peterbos

Voorbij het proefproject

  • Een aantal vergelijkbare karakteristieken
  • Een vleugje geschiedenis
  • “Found in translation”
Date de mise à jour: 02/07/2021