Vous êtes ici

Stadswindmolens

De moderne windmolen, opvolger van de historische variant, produceert elektriciteit dankzij windkracht. Het gebruik van die vrij beschikbare energiebron, die helemaal gratis is en geen broeikasgassen uitstoot, was lange tijd enkel mogelijk in uitgestrekte open ruimten. Uit recente studies blijkt nu dat er ook een potentieel is voor kleine en middelgrote stadswindmolens.

Hoe werkt het?

Een windmolen produceert elektriciteit door gebruik te maken van windkracht. Deze windkracht laat de wieken van een rotor draaien, die verbonden is met een generator. Dit gebeurt volgens hetzelfde principe als een dynamo die je fietslicht aandrijft wanneer het wiel draait. Om optimaal te werken, moet de windmolen een sterke en constante aanvoer van wind krijgen. De molens zijn dus meestal te vinden in grote open ruimten, op de begane grond of op zee, en de elektriciteit wordt via een kabel naar het net geleid. Een windmolen van 2 MW kan de elektriciteit leveren die nodig is voor het jaarlijks verbruik van meer dan 1.300 gezinnen.

Windenergie in de stad

In de stad is de wind een stuk onregelmatiger en de ruimte schaarser: windmolens met hoog vermogen zijn dus minder aangewezen in een stedelijke omgeving. Wat wel kan, zijn kleine en middelgrote windmolens met een vermogen van 0,1 tot 250 kW, afhankelijk van de specifieke eigenschappen van de plaats waar ze ingeplant worden. Er bestaan nog niet zo veel projecten, mede doordat deze technologie nog in volle onderzoeks- en ontwikkelingsfase is.

De rentabiliteit van windmolens met klein en middelgroot vermogen lijkt theoretisch veelbelovend te zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral op de vele hoge torengebouwen. Dat blijkt uit een windmetingsstudie uitgevoerd op verschillende plaatsen in het Gewest. Hoog tijd dus om in de praktijk enkele proefprojecten op te starten.

Realiseer uw project

Hulp nodig? Maak gebruik van deskundig en gratis advies

Start met een haalbaarheidsstudie om na te gaan of de gekozen plaats geschikt is voor de installatie van windmolens. U kan hiervoor aanspraak maken op een energiepremie.

Hou rekening met diverse factoren, zoals de exacte impact van uw project op het milieu en de omgeving; de Gids Duurzame Gebouwen vertelt u er meer over.

Ga, bij de keuze van een windmolen, voor een gecertificeerd product met een geteste energieproductie. Let ook op de vermelde normen, die de betrouwbaarheid van kleine windmolens verhogen. Veel kleine windmolens op de markt zijn niet geschikt om in het Brusselse Gewest te worden geplaatst door de sterke turbulentie van de wind.

Voor het plaatsen van een stadswindmolen heeft u een milieuvergunning nodig.

Voor een windmolen met een vermogen van 1 tot 250 kW is de installatie onderworpen aan een vergunning type klasse 1C (rubriek 55-2A in de lijst met geklasseerde installaties), hetgeen betekent dat een voorafgaande verklaring bij Leefmilieu Brussel moet worden ingediend die de volgende elementen omvat:

  • beschrijving van het project
  • precieze lokalisatie op plan
  • technische fiches van de beoogde windturbinemodellen
  • milieu- en veiligheidseffectrapportage

Na analyse van het dossier en eventueel bijkomende vragen verstrekt Leefmilieu Brussel een kennisname met de passende exploitatievoorwaarden (geldigheidsduur), zodanig vastgelegd dat de activiteit begeleid wordt en de eventuele impact van het project op de openbare veiligheid en het milieu wordt geminimaliseerd. Deze voorwaarden moeten tijdens de exploitatieduur van de installatie steeds worden nageleefd.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is de plaatsing van een windturbine steeds onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, ongeacht het vermogen van het project.

Voor windturbineprojecten van meer dan 250 KW kan een gemengde vergunning worden ingediend, aangezien deze projecten onderworpen zijn aan de milieuvergunning type klasse 1B of 1A.

Groenestroomcertificaten

Na de certificering van uw installatie heeft u recht op groenestroomcertificaten. Alle info hierover vindt u terug op de website van Brugel.

Date de mise à jour: 31/05/2022