Vous êtes ici

Wat is groene energie?

De meeste energie in het Brusselse Gewest, en in België in het algemeen, komt nog altijd van fossiele energiebronnen. Het Gewest koopt momenteel grotendeels gas en elektriciteit aan uit het buitenland, maar fossiele energie wordt in de nabije toekomst zeer duur, omdat het steeds schaarser wordt.

Bovendien draagt fossiele energie in belangrijke mate bij aan de klimaatverandering. Het Brusselse Gewest wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 30% verminderen tegenover 1990 en de hernieuwbare energieproductie tegen 2020 verdubbelen tegenover 2013. We moeten dus dringend onze elektriciteit, warmte, koelte en warm water anders produceren.

De voordelen van groene energie

Groene energie is energie die afkomstig is van energiebronnen die geen impact hebben op uw gezondheid en niet vervuilend noch belastend zijn voor het milieu. Groene energie is daarom de technologie van de toekomst en de toekomst voor uw kinderen en kleinkinderen :

  • u investeert slechts éénmaal, en geniet nadien van gratis energie;
  • u bent niet meer afhankelijk van fossiele energiebronnen en hun veranderlijke prijzen;
  • u zorgt mee voor een gezondere lucht (als u geen hout verbrandt).

Het Brusselse Gewest zet volop in op groen

Steeds meer zien we zonnepanelen op daken verschijnen, die de nodige elektriciteit leveren aan woningen, scholen en bedrijven, en wordt de douche van de buren verwarmd door de zon met een zonneboiler.

Zonnepanelen en zonneboilers zijn in ons Gewest dan ook zéér interessant: de zon is overvloedig aanwezig, we beschikken over heel veel dakoppervlakte en deze vormen van energieproductie worden sterk beloond via diverse steunmaatregelen. Ook warmtepompen en warmtekrachtkoppeling zijn twee veelbelovende technologieën om te zorgen voor de nodige verwarming en koeling in onze kantoorgebouwen, ziekenhuizen en hotels.

Daarentegen zijn biomassa en waterkracht twee energiebronnen die in het Brusselse Gewest niet erg geschikt zijn. Voor waterkracht ontbreekt het aan de nodige stroming en voldoende niveauverschillen in de waterlopen. Biomassa, waarbij organische materie van dierlijke of plantaardige oorsprong, zoals hout, wordt verbrand of omgezet om energie te produceren, geeft heel wat problemen op vlak van luchtkwaliteit door de schadelijke stoffen die hierbij worden uitgestoten.

Investeer zelf in groene energie

Met wat plaats op het dak kan u zelf groene stroom of warmte produceren. Bereken via de zonnekaart uw potentieel aan energieproductie. Kan u zelf geen groene energie produceren? U kan ook op andere manieren bijdragen:

 

Koop groene stroom

Kies voor groene, lokale stroom, heel vaak goedkoper dan grijze stroom. Veranderen van energieleverancier of energiecontract gaat makkelijk.

 

Plaats zonnepanelen op uw appartementsgebouw

Waarom geen zonnepanelen plaatsen op het dak van het appartementsgebouw, waar u huurt of (mede-)eigenaar van bent, of zelfs bij de buren? Onze modelcontracten zorgen ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt.

 

Investeer in groene energie

Door een aandeel te kopen bij een coöperatieve kan u ook uw steentje bijdragen. Diverse energiecoöperatieven zijn reeds actief in Brussel

Maak gebruik van deskundig en gratis advies

U denkt eraan om te investeren in een systeem dat groene energie opwekt, u wil uw dak delen of groene stroom kopen? Of u nu particulier, directeur van een school, bouwprofessional of ondernemer bent, geniet van deskundig en gratis advies om de juiste keuze te maken:

 

Homegrade

U bent particulier: neem dan contact op met Homegrade. Een adviseur begeleidt u bij elke fase van uw project (keuze van de technieken, analyse van de offertes, informatie over financiële steunmaatregelen).

 

Facilitator Duurzame Gebouwen

U bent een bouwprofessional of uw project heeft betrekking op een groot appartementsgebouw (groter dan 6 eenheden) of een gebouw uit de tertiaire sector: wendt u dan tot de Facilitator Duurzame Gebouwen. Deze dienst begeleidt u bij elke fase van uw groene energieproject.

 

UCM of Bruxeo

Bent u een kleine of middelgrote onderneming? Werkt u in de non-profitsector? Al dan niet lid van UCM of Bruxeo, zij bieden u een energie-check en helpen u bij het optimaliseren van het energieverbruik van uw bedrijf

Meer lezen over onze strategie?

Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan en Milieueffectenrapport (MER) van het voorontwerp van het Plan

Date de mise à jour: 17/03/2022