Vous êtes ici

Begeleiding van de Participatieve Duurzame Wijken

In het kader van de projectoproep "Vooruit met de wijk", kunnen de participatieve duurzame wijken in aanmerking komen voor begeleiding en financiële steun.

Concreet, houdt begeleiding in:

  • Een coach die methodologische ondersteuning biedt, gebaseerd op een plaatsbeschrijving van de wijk. Hij is betrokken bij alle projectfasen (uitwerking, toepassing, evaluatie). Zijn acties zijn gericht op het versterken van de capaciteiten van de wijken en hij zorgt verder voor optimale samenwerking met de gemeente alsook met andere privépartners of verenigingen.
  • Regelmatige ontmoetingen tussen de verschillende participatieve duurzame wijken maken het mogelijk om projecten te ontdekken en kennis en ervaringen uit te wisselen.
  • Het opzetten van een netwerk van rechtstreekse contacten en een internetplatform alsook het meewerken aan momenten van uitwisselen, delen en nadenken.
  • Het ter beschikking stellen van thematische experts (water, biodiversiteit, duurzame voeding, stedenbouw, openbare ruimten, communicatie...) waarop de wijken zowel tijdens het voorbereiden als bij het uitvoeren een beroep kunnen doen.
  • De mogelijkheid om financiële steun te krijgen:
    • Een startfonds van maximaal € 400 dat de groep mee ondersteunt om inwoners te kunnen mobiliseren en een collectieve dynamiek te doen ontstaan rond een gemeenschappelijk project.
    • Financiële steun tot € 15.000 ter financiering van projectuitwerking (aankoop van materiaal, huur, ruwbouwwerken, communicatie…).

Afhankelijk van ritme en behoeften

De intensiteit van de begeleiding varieert afhankelijk van het aantal geselecteerde wijken alsook van de door de wijken uitgedrukte behoeften. Na de selectiefase kunnen de wijken dan op hun eigen tempo evolueren, met inachtneming van drie sleutelfasen:

1° Voorbereiding projecten: op basis van een plaatsbeschrijving van de wijk en in samenwerking met een coach en experts, slaan de inwoners de handen in elkaar om de op te zetten projecten te bepalen alsook om een stappenplan uit te werken. Dit is ook het moment om mogelijke partnerschappen af te tasten. Een startfonds wordt ter beschikking gesteld om het mobiliseren te ondersteunen.

2° Indienen en selecteren van projecten: stappenplan wordt ingeleverd om financiering voor projectuitvoering te krijgen.

3° Realiseren van projecten en evaluatie: uitvoeren van projecten en evaluatie door de stuurgroep.

Bezoek onze website voor meer informatie over de selectieprocedure voor projecten en desbetreffende begeleiding. 

 

Date de mise à jour: 01/03/2022