Vous êtes ici

Het "Eco-schools" label (éducation)

Deze erkenning sprak het Brussels Gewest meteen aan omdat het mogelijk maakt om alle projecten die de Brusselse scholen opzetten te waarderen en te valoriseren en omdat het de scholen motiveert voor een aanpak op langere termijn.

Meer efficiëntie, minder inspanning, het vastleggen van milieueducatie in een duurzaam kader, samenhang met de lessen, leerplannen en andere projecten, … zijn alle voordelen die een school heeft bij het behalen van het "Eco-schools" - label.

Date de mise à jour: 29/05/2020