Vous êtes ici

SAGAL, voor verse, lokale en solidaire producten

Fruit, groenten, kaas, vlees… Bent u ook benieuwd waar onze voeding vandaan komt en hoe ze wordt geproduceerd? Uw vragen worden beantwoord als u zich aansluit bij een SAGAL! U koopt niet alleen goede hoeveproducten, maar bent ook solidair met lokale landbouwers, als bewust consument die aandacht heeft voor het milieu.

Solidaire partners

Een SAGAL, of Solidaire Aankoopgroep voor Artisanale Landbouw, is een groep burgers die rechtstreeks in zee gaat met een boer, vaak groentekweker, om regelmatig en op lange termijn lokale seizoensproducten af te nemen. De producenten kunnen hun productie dus rechtstreeks verkopen, zonder omweg via supermarkten, en vullen hun manden met 80% eigen teelt.

De rest kopen ze met voorrang aan bij lokale telers die aangesloten zijn bij het netwerk, of bij een groothandelaar. In het Brussels Gewest zijn er al meer dan 70 groepen die gemiddeld 15 tot 20 gezinnen onder hun afnemers tellen. Zij worden bevoorraad met verse producten van meer dan 20 lokale producenten.

Vers van bij ons

Door een solidair verbinteniscontract te ondertekenen, verbindt elk lid van de SAGAL zich gedurende een jaar ten aanzien van de producent, nog voor het productieseizoen van start gaat. Dit geeft hem recht op een wekelijkse mand met verse producten uit de duurzame landbouw, m.a.w. de biologische of biodynamische teelt, ook al is deze niet altijd gecertificeerd. Maar dat is niet alles!

De voedselmanden laten de afnemers producten en variëteiten van fruit en groenten (her)ontdekken die (vrijwel) nooit in de supermarkt worden aangeboden.

Een eerlijke en solidaire prijs

De producent staat rechtstreeks in contact met zijn klanten en kan met redelijkere marges werken dan wanneer hij met tussenschakels werkt. Dankzij het systeem van de jaarabonnementen kan hij een deel van zijn productie vooraf verkopen: de leden van de SAGAL garanderen hem dus een stabiel inkomen en de risico’s worden gedeeld tussen producent en consument. Het gaat dus om een heuse solidariteitsactie die bijdraagt tot het behoud van lokale landbouw.

Gezelligheid troef

Een SAGAL is ook een mooie manier om nieuwe banden te smeden binnen wijken. De aankoopgroep komt aanvankelijk samen om een referentieproducent te kiezen. Sommigen ontfermen zich vervolgens over het financieel beheer, anderen houden permanenties om de leveringen op te halen, en nog anderen houden zich bezig met de communicatie binnen de groep of met de producent.

En elke week komen de leden van de SAGAL naar de permanentie om hun mand op te halen: de gelegenheid om wat bij te praten en recepten uit te wisselen!

Een goed plan voor het milieu

Productie, opslag, verwerking, vervoer…: onze voeding heeft een grote impact op het milieu. De verbruikte energie stoot heel wat broeikasgassen uit en de intensieve landbouwmethoden zijn niet echt milieuvriendelijk en schaden de biodiversiteit. Door aan te kopen in korte keten en uit agro-ecologische landbouw binnen een SAGAL, betuigen we dus ook onze solidariteit met de planeet!

Date de mise à jour: 01/03/2022